Názov: Vypracovanie účelového energetického auditu pre mestské budovy v meste Prievidza

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky

Prijímateľ: mesto Prievidza

Financovanie projektu: celková suma projektu 66 672,00 € z čoho 63 338,40 € je nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ a 3 333,60 € je spolufinancovanie z rozpočtu mesta Prievidza

Stručný popis projektu: Cieľom projektu je vytvoriť podmienky na posúdenie využitia garantovanej energetickej služby pre zvýšenie energetickej efektívnosti mestských budov v meste Prievidza.
Výstupom projektu budú spracované účelové energetické audity pre 18 mestských budov v meste Prievidza za účelom posúdenia vhodnosti využitia garantovanej energetickej služby pri zvýšení energetickej efektívnosti jednotlivých objektov. Projekt prispeje k riešeniu situácie v cieľovom území predovšetkým odborným zhodnotením existujúcej situácie energetickej efektívnosti jednotlivých mestských objektov a návrhom opatrení, ktoré je potrebné vykonať na dosiahnutie optimálnej energetickej efektívnosti jednotlivých objektov. Zároveň posúdi možnosť vhodnosti využitia garantovanej energetickej služby pre každý objekt, čím umožní žiadateľovi stanoviť ďalšiu stratégiu postupu v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti mestských budov a možnosti riešenia pre konkrétne objekty.

  • Miesto realizácie: Prievidza
  • Dátum začatia realizácie projektu: 10/2021
  • Dátum ukončenia realizácie projektu: 07/2022

Užitočné odkazy:

Vypracovanie účelového energetického auditu pre mestské budovy v meste Prievidza | Prievidza.sk | Spravodajstvo | Prievidza.sk – Oficiálne stránky mesta Prievidza

Vypracovanie účelového energetického auditu pre mestské budovy v meste Prievidza – Prievidza