12. Oct 2022 15:08

Vypracovanie účelového energetického auditu pre mestské budovy v meste Prievidza

Mesto Prievidza od októbra 2021 do júla 2022 zrealizovalo projekt spolufinancovaný zo zdrojov EŠIF (Európsky fond regionálneho rozvoja), štátneho rozpočtu SR a z vlastných zdrojov v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia s názvom „Vypracovanie účelového energetického auditu pre mestské budovy v meste Prievidza“, ITMS2014+ kód: 310041ALN6.

Cieľom projektu bolo vytvoriť podmienky na posúdenie využitia garantovanej energetickej služby pre  zvýšenie energetickej efektívnosti mestských budov v meste Prievidza, ktorý bol realizáciou projektu naplnený. V rámci hlavnej aktivity projektu bol ako jeho výstup spracovaný naplánovaný účelový energetický audit pre 18 mestských budov v meste Prievidza.

Projekt prispel k riešeniu situácie v cieľovom území predovšetkým odborným zhodnotením existujúcej situácie energetickej efektívnosti jednotlivých mestských objektov a návrhom opatrení, ktoré je potrebné vykonať na dosiahnutie optimálnej energetickej efektívnosti jednotlivých objektov. Zároveň boli posúdené možnosti a vhodnosť využitia garantovanej energetickej služby pre každý objekt, na základe toho bude možné stanoviť ďalšiu stratégiu postupu v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti mestských budov, t.z. konkrétne riešenia pre zvýšenie energetickej efektívnosti pre konkrétne objekty. Vypracovaním účelového energetického auditu pre mestské budovy v meste Prievidza bola vecná realizácia hlavných aktivít projektu úspešne ukončená a v súčasnosti Mesto Prievidza pracuje spolu so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na administratívnom a finančnom ukončení projektu.

Zazmluvnená maximálna výška celkových oprávnených výdavkov (COV): 66 672,00 EUR
Maximálny nenávratný finančný príspevok (95% COV): 63 338,40 EUR

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
www.op-kzp.sk

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…