12. Oct 2022 15:08

Vypracovanie účelového energetického auditu pre mestské budovy v meste Prievidza

Mesto Prievidza od októbra 2021 do júla 2022 zrealizovalo projekt spolufinancovaný zo zdrojov EŠIF (Európsky fond regionálneho rozvoja), štátneho rozpočtu SR a z vlastných zdrojov v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia s názvom „Vypracovanie účelového energetického auditu pre mestské budovy v meste Prievidza“, ITMS2014+ kód: 310041ALN6.

Cieľom projektu bolo vytvoriť podmienky na posúdenie využitia garantovanej energetickej služby pre  zvýšenie energetickej efektívnosti mestských budov v meste Prievidza, ktorý bol realizáciou projektu naplnený. V rámci hlavnej aktivity projektu bol ako jeho výstup spracovaný naplánovaný účelový energetický audit pre 18 mestských budov v meste Prievidza.

Projekt prispel k riešeniu situácie v cieľovom území predovšetkým odborným zhodnotením existujúcej situácie energetickej efektívnosti jednotlivých mestských objektov a návrhom opatrení, ktoré je potrebné vykonať na dosiahnutie optimálnej energetickej efektívnosti jednotlivých objektov. Zároveň boli posúdené možnosti a vhodnosť využitia garantovanej energetickej služby pre každý objekt, na základe toho bude možné stanoviť ďalšiu stratégiu postupu v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti mestských budov, t.z. konkrétne riešenia pre zvýšenie energetickej efektívnosti pre konkrétne objekty. Vypracovaním účelového energetického auditu pre mestské budovy v meste Prievidza bola vecná realizácia hlavných aktivít projektu úspešne ukončená a v súčasnosti Mesto Prievidza pracuje spolu so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na administratívnom a finančnom ukončení projektu.

Zazmluvnená maximálna výška celkových oprávnených výdavkov (COV): 66 672,00 EUR
Maximálny nenávratný finančný príspevok (95% COV): 63 338,40 EUR

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
www.op-kzp.sk

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…