V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

V dennom centre sa :

  • poskytuje sociálne poradenstvo,
  • zabezpečuje záujmová činnosť.

Zoznam denných centier v meste Prievidza:

  • DC Bôbar, Ul. T. Vansovej 16, Prievidza
  • DC Píly,  Bojnická cesta 21, Prievidza
  • DC Necpaly, Ul. Na záhumní 422/2, Prievidza
  • DC Veľká Lehôtka, Ul. Podhorská 399/79, Prievidza
  • DC Hradec, Ul. Pekná 201/1, Prievidza
  • DC Malá Lehôtka, Ul. F. Hečku 356/45, Prievidza
  • DC Sever, Ul. K. Novackého 14, Prievidza

Kontakt a ďalšie informácie:

Kde nás nájdete: Mestský úrad, Sociálne oddelenie
Námestie slobody 14, Prievidza v budove A, prízemie
Mgr. Michaela Bevelagua – referent sociálneho oddelenia
Tel: 046/51 79 161
Mobil: 0903 565 216
Email: michaela.bevelagua@prievidza.sk
V dennom centre sa poskytujú sociálne služby bez úhrady (bezodplatne).