5. Apr 2022 9:52

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk


Číslo:

2/2020

Prílohy:

VZN č. 2/2020
(pdf, 292 kB)

Schválené:

8.6.2020

Vyhlásené:

15.6.2020

Účinnosť od:

30.6.2020

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…