3. máj 2022 10:37

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 164/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 126/2012 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta


Číslo:

164/2015

Prílohy:

VZN č. 164/2015
(pdf, 137 kB)

Schválené:

30.06.2015

Vyhlásené:

07.07.2015

Účinnosť od:

22.07.2015

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…