OBJEDNÁVKY FAKTÚRY
Dátum zverejnenia ZMLUVY január 2017
Formát
31.01.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 104-2017-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
30.01.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 103-2017-TZ-1.4 ico_pdf_46
30.01.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 102-2017-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
30.01.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 101-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
30.01.2017 Zmluva o zriadení vecného bremeno č. CE 100-2017-ZVB-1.2
26.01.2017 Kúpna zmluva č. 02-17 č. CE 96-2017-1.2 ico_pdf_46
26.01.2017 Zmluva o spoločnom postupe vo verejnom obstarávaní č. CE 95-2017-OZ-2.4.2 ico_pdf_46
26.01.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 94-2017-OZ-2.4.1
26.01.2017 Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 93-2017-OZ-2.4.1-2 ico_pdf_46
26.01.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 92-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
26.01.2017 Nájomná zmluva č. CE 91-2017-NZ-4.0 ico_pdf_46
26.01.2017 Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Nájomnou zmluvou č. 20-2015 č. CE 90-2017-NZ-1.2 ico_pdf_46
26.01.2017 Nájomná zmluva č. 36-16 č. CE 89-2017-NZ-1.2 ico_pdf_46
26.01.2017 Nájomná zmluva č. 35-16 č. CE 88-2017-NZ-1.2 ico_pdf_46
26.01.2017 Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Nájomnou zmluvou č. 57-2014 č. CE 87-2017-NZ-1.2
24.01.2017 Zmluva o poskytnutí služieb č. CE 86-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
24.01.2017 Kúpna zmluva č. 05-17 č. CE 85-2017-KZ-1.2 ico_pdf_46
24.01.2017 Zmluva o poskytnutí služieb č. CE 86-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
24.01.2017 Kúpna zmluva č. 05-17 č. CE 85-2017-KZ-1.2 ico_pdf_46
23.01.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 83-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
23.01.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 82-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
23.01.2017 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 81-2017-ZVB-1.2 ico_pdf_46
23.01.2017 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 80-2017-ZVB-1.2 ico_pdf_46
23.01.2017 Zmluva o poskytnutí služby č. CE 79-2017-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
23.01.2017 Zmluva o poskytnutí služby č. CE 77-2017-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
20.01.2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu mesta na rok 2017 č. CE 76-2017-TZ-2.3.1
ico_pdf_46
19.01.2017 Kúpna zmluva č. 04-17 č. CE 72-2017-KZ-1.2 ico_pdf_46
19.01.2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu mesta na rok 2017 č. CE 71-2017-TZ-2.3.1
ico_pdf_46
18.01.2017 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č. CE 68-2017-OZ-2.2.3
ico_pdf_46
18.01.2017 Poistná zmluva č. 25-11864 č. CE 67-2017-PZ-2.1 ico_pdf_46
16.01.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 63-2017-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
16.01.2017 Dodatok č. 1 k Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 62-2017-ZVB-1.2-1
ico_pdf_46
16.01.2017 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 61-2017-ZVB-1.2 ico_pdf_46
16.01.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 13-2006 č. CE 60-2017-NZ-1.2-1 ico_pdf_46
16.01.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 59-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
16.01.2017 Dohoda o ukončení platnosti zmluvy č. CE 58-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
13.01.2017 Zmluva o poskytovaní služieb č. CE 57-2017-OZ-1.4 ico_pdf_46
13.01.2017 Zmluva o poskytovaní služieb č. CE 56-2017-OZ-1.4
ico_pdf_46
11.01.2017 Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby č. CE 55-2017-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
11.01.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 54-2017-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
11.01.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 53-2017-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
11.01.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 52-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
11.01.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 51-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
10.01.2017 Kúpna zmluva č. CE 50-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
10.01.2017 Kúpna zmluva č. CE 49-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
10.01.2017 Kúpna zmluva č. CE 48-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
10.01.2017 Kúpna zmluva č. CE 47-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
10.01.2017 Kúpna zmluva č. CE 46-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
10.01.2017 Kúpna zmluva č. CE 45-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
10.01.2017 Kúpna zmluva č. CE 44-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
10.01.2017 Kúpna zmluva č. CE 43-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
10.01.2017 Kúpna zmluva č. CE 42-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
10.01.2017 Kúpna zmluva č. CE 41-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
10.01.2017 Kúpna zmluva č. CE 40-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
10.01.2017 Kúpna zmluva č. CE 39-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
10.01.2017 Kúpna zmluva č. CE 38-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
10.01.2017 Kúpna zmluva č. CE 37-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
10.01.2017 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov č. CE 36-2017-TZ-2.4.1
ico_pdf_46
5.1.2017 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 32-2017-ZVB-1.2 ico_pdf_46
5.1.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 31-2017-ZVB-1.2
5.1.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 30-2017-ZVB-1.2
4.1.2017 Zmluva o dielo č. CE 29-2017-OZ-2.4.1
4.1.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta – Volejbalový klub Prievidza č. CE 28-2017-TZ-2.4.1
4.1.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta – FC Baník Horná Nitra, s.r.o. č. CE 27-2017-TZ-2.4.1
4.1.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta – Basketbalový klub BC Prievidza č. CE 26-2017-TZ-2.4.1
4.1.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta – Mestský športový hokejový klub – mládež Prievidza, n.o. č. CE 25-2017-TZ-2.4.1
4.1.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta – Hokejový klub Prievidza č. CE 24-2017-TZ-2.4.1
4.1.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta – Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza č. CE 23-2017-TZ-2.4.1
4.1.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta – Gymnastický klub Elán Prievidza č. CE 22-2017-TZ-2.4.1
4.1.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta – Športový klub Fitness Free Prievidza č. CE 21-2017-TZ-2.4.1
4.1.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta – Slovenský korfbalový klub „Dolphins“ Prievidza č. CE 20-2017-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
4.1.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta – Zápasnícky klub Baník Prievidza č. CE 19-2017-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
4.1.2017 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta – Volejbalový klub Prievidza č. CE 18-2017-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
4.1.2017 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta – Basketbalový klub BC Prievidza č. CE 17-2017-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
4.1.2017 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta – Hokejový klub Prievidza č. CE 16-2017-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
4.1.2017 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta – Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza č. CE 15-2017-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
4.1.2017 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta – Gymnastický klub Elán Prievidza č. CE 14-2017-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
4.1.2017 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta – Športový klub Fitness Free Prievidza č. CE 13-2017-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
4.1.2017 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta – Slovenský korfbalový klub „Dolphins“ Prievidza č. CE 12-2017-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
4.1.2017 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta – Zápasnícky klub Baník Prievidza č. CE 11-2017-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
4.1.2017 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta – Mestský športový hokejový klub – mládež Prievidza, n.o. č. CE 10-2017-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
4.1.2017
Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 9-2017-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
4.1.2017
Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 8-2017-OZ-2.4.1
4.1.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 7-2017-OZ-2.4.1-1
4.1.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 6-2017-OZ-2.4.1
3.1.2017 Zmluva o reklame č. CE 4-2017-OZ-1.4 ico_pdf_46
2.1.2017 Kúpna zmluva č. 66-16 č. CE 2-2017-KZ-1.2 ico_pdf_46
2.1.2017 Kúpna zmluva č. 1-2017-KZ-1.2 ico_pdf_46