OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY február 2016 Formát
29.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 124-2016-TZ-1.1 ico_pdf_46
29.02.2016 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. CE 125-2015-OZ-1.2 ico_pdf_46
29.02.2016 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci č. CE 126-2016-OZ-1.2
29.02.2016 Kúpna zmluva č. CE 122-2016-KZ-1.2
ico_pdf_46
29.02.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 121-2016-ZVB-1.2
ico_pdf_46
29.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 120-2016-TZ-1.1
ico_pdf_46
29.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 119-2016-TZ-1.1
ico_pdf_46
29.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 118-2016-TZ-1.1 ico_pdf_46
26.02.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 117-2016-ZVB-1.1
ico_pdf_46
26.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 116-2016-TZ-1.1 ico_pdf_46
26.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 115-2016-TZ-1.1
26.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 114-2016-TZ-1.1 ico_pdf_46
25.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 113-2016-TZ-1.2 ico_pdf_46
25.02.2016 Zmluva o dielo č. CE 112-2016-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
25.02.2016 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 37-10 č. CE 111-2016-KZ-1.2-1
ico_pdf_46
25.02.2016 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu na financovanie sociálnej služby neziskovej organizácii mesta – HARMÓNIA n.o. Prievidza č. CE 110-2016-TZ-2.2.1 ico_pdf_46
25.02.2016 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu na financovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov Prievidza č. CE 109-2016-TZ-2.2.1 ico_pdf_46
24.02.2016 Kúpna zmluva č. Z20162458_Z č. CE 108-2016-OZ-2.2.3 ico_pdf_46
24.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 105-2016-TZ-1.1
ico_pdf_46
24.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 104-2016-TZ-1.1 ico_pdf_46
24.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 103-2016-TZ-1.1
ico_pdf_46
23.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 102-2016-TZ-1.1 ico_pdf_46
23.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 101-2016-TZ-1.1 ico_pdf_46
23.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 100-2016-TZ-1.1
ico_pdf_46
23.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 99-2016-TZ-1.1 ico_pdf_46
23.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 98-2016-TZ-1.1 ico_pdf_46
23.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 97-2016-TZ-1.1 ico_pdf_46
22.02.2016 Kúpna zmluva č. 02-16 č. CE 96-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
22.02.2016 Kúpna zmluva č. 05-16 č. CE 95-2016-KZ-1.2
ico_pdf_46
17.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 94-2016-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
16.02.2016 Kúpna zmluva č. Z20161934 _Z č. CE 92-2016-OZ-2.2.3 ico_pdf_46
16.02.2016 Zmluva o dielo č. CE 91-2016-OZ-2.4.3
ico_pdf_46
16.02.2016 Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 90-2016-BZ-1.2-1 ico_pdf_46
16.02.2016 Zmluva o spolupráci č. CE 89-2016-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
16.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 88-2016-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
16.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 87-2016-TZ-1.1
ico_pdf_46
15.02.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 86-2016-PB-1.2
ico_pdf_46
15.02.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 85-2016-PB-1.2
ico_pdf_46
15.02.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 84-2016-PB-1.2.pdf ico_pdf_46
15.02.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 83-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
15.02.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 82-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
15.02.2016 Poistná zmluva č. CE 81-2016-PZ-2.1 ico_pdf_46
12.02.2016 Nájomná zmluva č. CE 79-2016-NZ-4.0 ico_pdf_46
12.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 78-2016-TZ-2.3.1
12.02.2016 Zmluva o odbere zložiek komunálneho odpadu č. CE 77-2016-OZ-2.4.1
12.02.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 76-2016-OZ-2.4.1
09.02.2016 Zmluva o dielo č. CE 74-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
08.02.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 72-2016-PB-1.2
ico_pdf_46
08.02.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 71-2016-PB-1.2
ico_pdf_46
08.02.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 70-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
08.02.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 69-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
08.02.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 68-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
08.02.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. CE 73-2016-NZ-1.2-1 ico_pdf_46
04.02.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 67-2016-ZVB-1.2
ico_pdf_46
04.02.2016 Zmluva o poskytnutí služby č. CE 65-2016- OZ-2.2.5 ico_pdf_46
04.02.2016 Kúpna zmluva č. CE 64-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
04.02.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 63-2016-ZVB-1.2
04.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 66-2016-TZ-1.1 ico_pdf_46
03.02.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 60-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
03.02.2016 Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 59-2016-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
03.02.2016 Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 58-2016-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
03.02.2016 Príloha k zmluve č. 21-P-2015 č. CE 57-2016-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
03.02.2016 Príloha k zmluve č. 20-P-2015 č. CE 56-2016-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
03.02.2016 Príloha k zmluve č. 19-P-2015 č. CE 55-2016-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
03.02.2016 Príloha k zmluve č. 108-2009 č. CE 54-2016-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
03.02.2016 Príloha k zmluve č. 12-P-2015 č. CE 53-2016-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
02.02.2016 Zmluva o dielo č. CE 52-2016-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
02.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 51-2016-TZ-2.3.1
ico_pdf_46