OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY november 2013 Formát
29.11.2013 Zmluva o dielo č. CE 740-2013-OZ-2.2 ico_pdf_46
29.11.2013 Nájomná zmluva č. 34-2013 č. CE 738-2013-NZ-1.2
29.11.2013 Dodatok č. 11 ku Komisionárskej zmluve č. CE 739-2013KM-2.2.2-11
29.11.2013 Nájomná zmluva č. 32-2013 č. CE 735-2013-NZ-1.2
27.11.2013 Zámenná zmluva č. CE 736-2013-ZZ-1.1 ico_pdf_46
27.11.2013 Dohoda o budúcom dodatku k Nájomnej zmluve č. CE 734-2013-NZ-1.1
27.11.2013 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 27-13 č. CE 733-2013-KZ-1.1-1
26.11.2013

Zmluva o termínovanom úvere č. CE 732-2013-UZ-2.2.1. uzavretej s VÚB a.s. č. 994/2013/UZ, a Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1619/2013/D

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č 1619-2013-D č CE 737-2013-UZ-2 2 1

ico_pdf_46

26.11.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 720-2013-TZ-1.1 ico_pdf_46
26.11.2013 Zmluva o dielo č. CE 731-2013-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
26.11.2013 pna zmluva č. CE 730-2013-KZ-2.2.5 ico_pdf_46
26.11.2013 Kúpna zmluva č. CE 729-2013-KZ-2.2.5
26.11.2013 Kúpna zmluva č. CE 728-2013-KZ-2.2.5
26.11.2013 Kúpna zmluva č. CE 727-2013-KZ-2.2.5
26.11.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 721-2013-TZ-1.1
ico_pdf_46
26.11.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 726-2013-TZ-2.3.4 ico_pdf_46
26.11.2013 Zmluva o dielo č. CE 725-2013-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
26.11.2013 Zmluva o dielo č. CE 722-2013-OZ-2.5 ico_pdf_46
26.11.2013 Dodatok č. 3 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 723-2013-OZ-2.4.1-3
ico_pdf_46
26.11.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 724-2013-OZ-2.4.1-1
22.11.2013 Mandátna zmluva č. CE 719-2013-KM-2.2.1
ico_pdf_46
21.11.2013 Zmluva o dielo č. CE 718-2013-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
20.11.2013 Dohoda o cene č. 2013-3007629 č. CE 716-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
20.11.2013 Dohoda o cene č. 2013-3007631 č. CE 715-2013-OZ-2.2.5
19.11.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 712-2013-TZ-1.1
ico_pdf_46
19.11.2013 Kúpna zmluva č. 49-13 č. CE 714-2013-KZ-1.2
19.11.2013 Dodatok č. 15 k Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku č. CE 713-2013-NZ-2.2.2-15
18.11.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 709-2013-PB-1.2
ico_pdf_46
18.11.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 708-2013-PB-1.2
18.11.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 707-2013-PB-1.2
18.11.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 711-2013-PB-1.2
18.11.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 710-2013-PB-1.2
18.11.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 706-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
18.11.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 705-2013-PB-1.2
18.11.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 704-2013-PB-1.2
18.11.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 703-2013-PB-1.2
18.11.2013 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. CE 701-2013-OZ-2.4.1-2
ico_pdf_46
18.11.2013 Zmluva o spolupráci č. CE 700-2013-OZ-2.4.3
15.11.2013 Zmluva o dielo č. CE 702-2013-OZ-2.4.1
14.11.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 699-2013-OZ-2.4.1. ico_pdf_46
14.11.2013 Nájomná zmluva č. CE 698-2013-NZ-1.2. ico_pdf_46
14.11.2013 Zmluva o dielo č. CE 697-2013-OZ-2.4.1.
ico_pdf_46
14.11.2013 Zmluva o dielo č. CE 696-2013-OZ-2.4.1. ico_pdf_46
14.11.2013 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. CE 695-2013-NZ-1.2. ico_pdf_46
14.11.2013 Kúpna zmluva č. CE 694-2013-KZ-1.2. ico_pdf_46
13.11.2013 Zmluva o dielo č. CE 693-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
12.11.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 692-2013-TZ-1.1 ico_pdf_46
12.11.2013 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 31-13 č. CE 691-2013-KZ-1.2-1
ico_pdf_46
11.11.2013 Nájomná zmluva č. 29-2013 o nájme nebytových priestorov č. CE 690-2013-NZ-1.2 ico_pdf_46
11.11.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 685-2013-TZ-1.1
ico_pdf_46
11.11.2013 Zmluva o odbere LPG pre služobné vozidlá MsP č. CE 689-2013-OZ-4.0
11.11.2013 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 686-2013-ZVB-1.2
11.11.2013 Kúpna zmluva č. 46-13 č. CE 687-2013-KZ-1.2
11.11.2013 Kúpna zmluva č. 45-13 č. CE 688-2013-KZ-1.2
6.11.2013 Zmluva o výpožičke č. CE 683-2013-OZ-2.2.2 ico_pdf_46
6.11.2013 Zmluva o dielo č. CE 682-2013-OZ-2.2
6.11.2013 Dodatok č. 10 ku Komisionárskej zmluve č. CE 684-2013-OZ-2.2.1-10
6.11.2013 Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č. 8003049491 č. CE 681-2013-OZ-2.2.2-2
5.11.2013 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 680-2013-ZVB-1.2 ico_pdf_46
5.11.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 675-2013-PB-1.2
5.11.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 674-2013-PB-1.2
5.11.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 673-2013-PB-1.2
5.11.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 672-2013-PB-1.2
5.11.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 671-2013-PB-1.2
5.11.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 670-2013-PB-1.2
5.11.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 669-2013-PB-1.2
5.11.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 668-2013-PB-1.2
5.11.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 678-2013-2013-1.1
5.11.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 677-2013-2013-1.1
5.11.2013 Kúpna zmluva č. 50-13 č. CE 676-2013-KZ-1.2
5.11.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 679-2013-OZ-2.4.1-1