OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY august 2013 Formát
30.8.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 456-2013-TZ-1.1 ico_pdf_46
30.8.2013 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. CE 455-2013-OZ-2.5-2 ico_pdf_46
28.8.2013 Nájomná zmluva č. 21-2013 č. CE 454-2013-NZ-1.2 ico_pdf_46
28.8.2013 Zmluva o dodaní softvéru a poskytovaní služieb č. CE 453-2013-OZ-2.2.3 ico_pdf_46
26.8.2013 Kúpna zmluva č. CE 452-2013-OZ-2.3.4 ico_pdf_46
26.8.2013 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. CE 451-2013-KZ-1.2.-1
23.8.2013 Kúpna zmluva č. CE 450-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
22.8.2013 Zmluva o dielo č. CE 449-2013-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
22.8.2013 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 448-2013-ZVB-1.2 ico_pdf_46
22.8.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 447-2013-TZ-1.1
22.8.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 446-2013-TZ-1.1
20.8.2013 Kúpna zmluva č. 25-13 č. CE 445-2013-KZ-1.2
ico_pdf_46
19.8.2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE 444-2013-PB-SMMP ico_pdf_46
19.8.2013 Darovacia zmluva č. CE 443-2013-OZ-2
19.8.2013 Kúpna zmluva č. CE 442-2013-OZ-2.2
13.8.2013 Dodatok ku Kúpnej zmluve č. CE 441-2013-KZ-1.2
ico_pdf_46
13.8.2013 Zmluva o dielo č. CE 440-2013-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
13.8.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. CE 439-2013-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
12.8.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 438-2013-OZ-2.2 ico_pdf_46
12.8.2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. CE 437-2013-TZ-2.3.1
ico_pdf_46
8.8.2013 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 427-2013-ZVB-1.2 ico_pdf_46
8.8.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 436-2013-PB-1.2
8.8.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 435-2013-PB-1.2
8.8.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 434-2013-PB-1.2
8.8.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 433-2013-PB-1.2
8.8.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 432-2013-PB-1.2
8.8.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 431-2013-PB-1.2
8.8.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 430-2013-PB-1.2
8.8.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 429-2013-PB-1.2
8.8.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 428-2013-PB-1.2
8.8.2013 Zmluva o dielo č. CE 426-2013-OZ-2.4.1
8.8.2013 Zmluva o dielo č. CE 425-2013-OZ-2.4.1
6.8.2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE 423-2013-PB-1.2
ico_pdf_46
2.8.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 419-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
2.8.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 418-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
2.8.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 417-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
2.8.2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 416-2013-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
2.8.2013 Zmluva o uznaní vlastníckeho práva č. CE 413-2013-VM-1.2 ico_pdf_46
1.8.2013 Dodatok č. 22 č. CE 415-2013-OZ-2.2.2-22
ico_pdf_46
1.8.2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov formou dotácie v r. 2013 č. CE 414-2013-TZ-2.3.1
1.8.2013 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 412-2013-ZVB-1.2
1.8.2013 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 23-13 č. CE 410-2013-KZ-1.2-1
1.8.2013 Nájomná zmluva č. 20-2013 č. CE 411-2013-NZ-1.2 ico_pdf_46
1.8.2013 Kúpna zmluva č. 23-13 č. CE 410-2013-KZ-1.2
1.8.2013 Rámcová kúpna zmluva č. CE 409-2013-RZ-2.4.3
1.8.2013 Mandátna zmluva č. CE 408-2013-KM-2.4.1 ico_pdf_46