10. ZASADNUTIE MsZ – 25.10.2011
PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY

Vyhodnotenie uznesení MsZ

zverejnené – 21.10.2011

Návrh Doplnku č. 2 k IS – 63 Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou – krycí list

zverejnené – 17.10.2011
ico_pdf_46

Návrh Doplnku č. 2 k IS – 63 Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou.

zverejnené – 17.10.2011

Návrh Doplnku č. 1 k IS – 65 Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza

zverejnené – 17.10.2011
ico_pdf_46

Návrh Doplnku č. 4 k štatútu mesta Prievidza

zverejnené – 17.10.2011
ico_pdf_46

Návrh Doplnku č. 4 k štatútu mesta Prievidza-dôvodová správa

zverejnené – 17.10.2011
ico_pdf_46

Návrh VZN mesta Prievidza č. 119/2011 O PAMÄTIHODNOSTIACH MESTA PRIEVIDZA

zverejnené – 17.10.2011

Návrh Doplnku č. 1 VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách používania symbolov mesta a ich ochrane

zverejnené – 17.10.2011

Doplnok č. 1 k VZN č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza

zverejnené – 17.10.2011
ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46