Komisia finančná, majetková, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít pri MsZ v Prievidzi

Formát
Uznesenia komisie zo zasadnutia 11.1.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 13.3.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 16.4. a 17.4. 2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 25.4.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 11.5.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 6.8.2018

Komisia dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia pri MsZ v Prievidzi

Formát
Uznesenia komisie zo zasadnutia 11.1.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 12.3.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 16.4.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 20.4.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 16.5.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 11.6.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 6.8.2018

Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi

Formát
Uznesenia komisie zo zasadnutia 15.1.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 12.2.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 12.3.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 16.4.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 12.5.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 11.6.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 9.7.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 6.8.2018

Komisia starostlivosti o obyvateľov pri MsZ v Prievidzi

Formát
Uznesenia komisie zo zasadnutia 14.2.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 14.3.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 18.4.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 16.5.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 8.8.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 12.9.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 14.11.2018

Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi

Formát
Uznesenia komisie zo zasadnutia 11.1.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 17.1.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 15.2.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 8.3.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 12.4.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 10.5.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 14.6.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 2.8.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 6.9.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 11.10.2018

Komisia pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi

Formát
Uznesenia komisie zo zasadnutia 29.1.2018
Uznesenia komisie zo zasadnutia 3.4.2018