Občianske obrady organizované mestom Prievidza zvýrazňujú slávnostné, jubilejné a spomienkové chvíle v živote jeho občanov. Mesto organizuje tieto občianske obrady:
  • uzavretie manželstva
  • životné jubileá
  • jubilejné sobáše
  • uvítania detí do života
  • rozlúčky so zosnulými

Občan svoje požiadavky na organizovanie občianskeho obradu môže nahlásiť ústne, alebo písomne na Mestskom úrade v Prievidzi, minimálne 2 týždne pred konaním obradu (s výnimkou pohrebov).

Obrady zabezpečuje pracovisko Mestského úradu:
tel. č.: +421 46 51 79 121, +421 46 51 79 122
mobil: 0904 752 604
osobne: Mestský dom – Námestie slobody 6, prvé poschodie, číslo dverí 109
e-mail: lenka.ticha@prievidza.sk, aneta.bartolenova@prievidza.sk

Prehliadka priestorov obradnej sály Mestského domu: