14. Jul 2022 13:51

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a na dieťa a žiaka školského zariadenia - zrušené


Číslo:

5/2022

Prílohy:

VZN č. 5/2022
(pdf, 114 kB)

Ďalšie aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

29. Mar 2023 8:22
V posledných troch rokoch znova stúpa v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré…

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…