14. Jul 2022 13:51

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a na dieťa a žiaka školského zariadenia - zrušené


Číslo:

5/2022

Prílohy:

VZN č. 5/2022
(pdf, 114 kB)

Ďalšie aktuality

Hornonitriansky banícky spolok ďakuje za dotáciu z rozpočtu…

8. Dec 2023 9:09
Mesto Prievidza aj v roku 2023 poskytlo Hornonitrianskemu baníckemu spolku dotáciu z…

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…