15. Aug 2018 12:31

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Stavebný dozor – Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v Prievidzi

Názov zákazky : „Stavebný dozor – Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v Prievidzi“ Miesto dodania: územie mesta Prievidza Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená mandátna zmluva Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71336000-2.

celý dokument:

príloha č. 1:

príloha č. 2:

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…