15. Aug 2018 12:31

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Stavebný dozor – Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v Prievidzi

Názov zákazky : „Stavebný dozor – Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v Prievidzi“ Miesto dodania: územie mesta Prievidza Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená mandátna zmluva Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71336000-2.

celý dokument:

príloha č. 1:

príloha č. 2:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…