10. Mar 2021 11:53

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Revitalizácia vnútrobloku na Baníckej ulici v Prievidzi - vypracovanie projektovej dokumentácie

REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA BANÍCKEJ ULICI V PRIEVIDZI“ (VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE) Miesto dodania: Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14 Typ zákazky: zákazka na dodanie služby CPV kód: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 71320000-7 Inžinierske projektovanie Forma zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo

celý dokument:

prílohy:

vysvetlenie zo dňa 16.3.2021:

Ďalšie aktuality

Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z…

9. Jun 2023 13:04
MŠ, Ul. J. Matúšku a MŠ, Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi by mohli začať čerpať…

Týždeň plný radosti a smiechu v MŠ, Ul. P. Benického

9. Jun 2023 9:00
Pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravili pedagógovia pre deti v …

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…