10. Mar 2021 11:53

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Revitalizácia vnútrobloku na Baníckej ulici v Prievidzi - vypracovanie projektovej dokumentácie

REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA BANÍCKEJ ULICI V PRIEVIDZI“ (VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE) Miesto dodania: Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14 Typ zákazky: zákazka na dodanie služby CPV kód: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 71320000-7 Inžinierske projektovanie Forma zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo

celý dokument:

prílohy:

vysvetlenie zo dňa 16.3.2021:

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy pitnej vody

10. Apr 2024 9:01
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Ekorok s Nestlé

9. Apr 2024 8:27
19. apríla sa od 9:30 do 12:00 hodiny na Námestí slobody uskutoční 21. ročník…

Mesto zrekonštruuje výbehy pre psov

9. Apr 2024 8:12
Mesto Prievidza spravuje aktuálne desať výbehov pre psov. V súčasnosti chystá…