10. Mar 2021 11:53

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Revitalizácia vnútrobloku na Baníckej ulici v Prievidzi - vypracovanie projektovej dokumentácie

REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA BANÍCKEJ ULICI V PRIEVIDZI“ (VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE) Miesto dodania: Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14 Typ zákazky: zákazka na dodanie služby CPV kód: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 71320000-7 Inžinierske projektovanie Forma zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo

celý dokument:

prílohy:

vysvetlenie zo dňa 16.3.2021:

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.