25. Jun 2018 12:59

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova: výkon stavebného dozoru

Názov zákazky : „Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova: výkon stavebného dozoru“ Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená mandátna zmluva. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71336000-2.

celý dokument:

prílohy 1:

prílohy 2:

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…