20. Mar 2023 10:00

Venujte s deťmi hodinu svojmu mestu a ušetrite čas prírode

Mesto Prievidza vyzýva aj tento rok svojich obyvateľov, aby sa zapojili do jarného upratovania a pomohli tak svojmu mestu a prírode s odpadom. Okrem dobrého pocitu a čistejšieho mesta poteší i možnosť zapojiť sa do súťaže o zaujímavé ceny. Akcia sa bude konať v sobotu 25. marca od 08:00 do 13:00

Upratovanie je určené pre obyvateľov mesta a spoločenstvá vlastníkov bytov a týka sa len údržbových a čistiacich prác na verejných priestranstvách. Dobrovoľníci si tak upracú chodníky a zeleň medzi bytovými a rodinnými domami prípadne parkoviská.

„Radi by sme, aby sa do upratovania zapojili i rodičia s deťmi a ukázali im, že je dôležité sa o svoje okolie starať. Preto každý, kto sa upratovania zúčastní a zavesí na facebook mesta Prievidza svoju fotku z upratovania, sa zapojí automaticky do losovania o rodinnú vstupenku na nedeľu s rozprávkou a ďalšie zaujímavé ceny,“ uviedla primátorka mesta Katarína Macháčková.

Kôpky odpadu by mali obyvatelia umiestňovať čo najbližšie ku komunikácii prístupnej na nakladanie, aby ho bolo možné následne odviezť a jednotlivé druhy vyzbieraných odpadov je potrebné nezmiešavať, ale ukladať osobitne. Koordináciu akcie v deň konania, odvoz a ďalšie nakladanie so zhromaždeným odpadom zabezpečuje spoločnosť TSMPD s.r.o., kde obyvatelia môžu nahlasovať miesta odvozu odpadu na telefónnych číslach zelenej linky: 0911 715 455 a 0911 715 545. Odvoz je potrebné uskutočniť v deň konania akcia.

V rámci jarného upratovania nebude zabezpečovaný zber odpadov prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov. Zber sa nevzťahuje na zber konárov, objemného odpadu, nebezpečného odpadu – tie budú realizované v ďalších termínoch.

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…