OBJEDNÁVKY FAKTÚRY
Dátum zverejnenia ZMLUVY marec 2017
Formát
30.03.2017 Zmluva o dielo č. 1/2017 UNIZA-MPD č. CE 308-2017-OZ-2.4.3
ico_pdf_46
29.03.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. CE 305-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
29.03.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 304-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
29.03.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 303-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
29.03.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 302-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
28.03.2017 Zmluva o dielo č. CE 301-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
28.03.2017 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 317-2014 č. CE 300-2017-NZ-1.2-2 ico_pdf_46
28.03.2017 Zmluva o dielo č. CE 299-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
28.03.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 298-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
28.03.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 297-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
28.03.2017 Nájomná zmluva č. 30-16 č. 296-2017-NZ-1.2 ico_pdf_46
27.03.2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 293-2017-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
27.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 292-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
27.03.2017 Kúpna zmluva č. Z201710781_Z č. CE 291-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
27.03.2017 Kúpna zmluva č. 13-17 č. CE 290-2017-KZ-1.2 ico_pdf_46
27.03.2017 Dohoda o cene č. 2017/7002694 č. CE 289-2017-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
27.03.2017 Dohoda o cene č. 2017/7002692 č. CE 288-2017-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
27.03.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. CE 287-2017-OZ-1.1-
24.03.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. CE 286-2017-OZ-1.1-1
21.03.2017 Nájomná zmluva č. 5-17 č. CE 284-2017-NZ-1.2 ico_pdf_46
21.03.2017 Kúpna zmluva č. CE 283-2017-KZ-1.2 ico_pdf_46
21.03.2017 Dohoda o urovnaní č. 03-17 č. CE 282-2017-KZ-1.2 ico_pdf_46
21.03.2017 Kúpna zmluva č. Z201710778_Z č. CE 281-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
21.03.2017 Zmluva o dielo č. CE 280-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
21.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 279-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
20.03.2017 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. CE 277-2017-KZ-1.2-1 ico_pdf_46
20.03.2017 Kúpna zmluva č. Z20178004_Z č. CE 276-2017-OZ-4.0 ico_pdf_46
20.03.2017 Zmluva o bežnom účte SPORObusiness pre bytový dom č. CE 2-2017-OZ-PO ico_pdf_46
20.03.2017 Zmluva o úvere č. CE 1-2017-OZ-PO ico_pdf_46
20.03.2017 Kúpna zmluva č. Z20178002_Z č. CE 275-2017-OZ-4.0
20.03.2017 Dodatok č. K zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 274-2017-ZVB-1.2-3
20.03.2017 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 273-2017-ZVB-1.2
17.03.2017 Nájomná zmluva č. 6-7 č. CE 272-2017-NZ-1.2 ico_pdf_46
17.03.2017 Kúpna zmluva č. 14-17 č. CE 271-2017-KZ-1.2 ico_pdf_46
17.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 270-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
16.03.2017 Zmluva o spolupráci č. CE 269-2017-OZ-1.1 ico_pdf_46
16.03.2017 Dodatok č. k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 268-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
16.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 266-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
16.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 265-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
14.03.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 260-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
14.03.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 259-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
14.03.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 257-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
14.03.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 256-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
14.03.2017 Príkazná zmluva č. 255-2017-OZ-1.1
14.03.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 254-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
14.03.2017 Nájomná zmluva č. 4-17 č. CE 253-2017-NZ-1. ico_pdf_46
14.03.2017 Nájomná zmluva č. 3-17 č. CE 252-2017-1.2-1 ico_pdf_46
14.03.2017 Nájomná zmluva č. CE 250-2017-1.2 ico_pdf_46
10.03.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. CE 249-2017-1.1-1 ico_pdf_46
10.03.2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb č. CE 247-2017-TZ.2.3.1 ico_pdf_46
10.03.2017 Darovacia zmluva č. CE 246-2017-OZ-1.2 ico_pdf_46
10.03.2017 Dodatok č. 2 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 245-2017-BZ-1.2-2 ico_pdf_46
09.03.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 243-2017 –ZVB-1.2 ico_pdf_46
09.03.2017 Nájomná zmluva 2-2017 č. CE 242-2017-NZ-1.2 ico_pdf_46
09.03.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 241-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
09.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 240-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
08.03.2017 Kúpna zmluva č. 12-17 č. CE 239-2017-KZ-1.2 ico_pdf_46
08.03.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 238-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
08.03.2017 Mandátna zmluva č. CE 237-2017-KM-2.4.1 ico_pdf_46
08.03.2017 Zmluva o bežnom účte na dotácie č. CE 236-2017-OZ-2.2.1 ico_pdf_46
07.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 233-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
07.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 232-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
07.03.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu zo dňa 01.10.2014 č. CE 231-2017-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
07.03.2017 Zmluva o zber, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 230-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
07.03.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu zo dňa 16.10.2008 č. CE 229-2017-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
07.03.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu zo dňa 01.06.2014 č. CE 228-2017-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
07.03.2017 Dohoda o ukončení Zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu zo dňa 02.01.2007 č. CE 227-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
07.03.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 226-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
07.03.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu zo dňa 29.12.2016 č. CE 225-2017-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
07.03.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 224-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
07.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 223-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
07.03.2017 Zmluva o odbere zložiek komunálneho odpadu č. CE 222-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
07.03.2017 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom č. CE 221-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
06.03.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadenií vecného bremena č. CE 219-2017-ZVB-1.2 -1 ico_pdf_46
06.03.2017 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 220-2017-ZVB-1.2 ico_pdf_46
03.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 216-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
03.03.2017 Zmluva o dielo č. CE 215-2017-OZ-1.1 ico_pdf_46
02.03.2017 Kúpna zmluva č. Z20177615_Z č. CE 214-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
02.03.2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb č. CE 213-2017-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
02.03.2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb č. CE 212-2017-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
02.03.2017 Zmluva o poskytnutí systému ERANET a súvisiacich služieb č. CE 209-2017-OZ-1.4
02.03.2017 Zmluva o poskytovaní služieb 208-2017-OZ-2.5 ico_pdf_46
01.03.2017 Zmluva o dielo č. CE 211-2017-OZ-1.1
01.03.2017 Zmluva o dielo č. CE 210-2017-OZ-1.1
01.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 206-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
01.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 205-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
01.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 204-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
01.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 203-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
01.03.2017 Dodatok k Nájomnej zmluve č. 20-16 č. CE 202-2017-NZ-1.2-1 ico_pdf_46
01.03.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 201-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
01.03.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 200-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
01.03.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 199-2017-PB-1.2 ico_pdf_46