OBJEDNÁVKY FAKTÚRY
Dátum zverejnenia ZMLUVY apríl 2017
Formát
28.04.2017 Dodatok č. 2 k Zmluve o verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy v meste Prievidza č. CE 367-2017-OZ-2.4.3-2 ico_pdf_46
27.04.2017 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. CE 365-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
24.04.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 363-2017-ZVB-1.2 ico_pdf_46
24.04.2017 Zmluva o poskytnutí dotácia z rozpočtu mesta č. CE 362-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
21.04.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 359-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
21.04.2017 Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 358-2017-OZ-2.4.1-2 ico_pdf_46
21.04.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 357-2017-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
21.4.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 356-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
20.04.2017 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z2017064490_Z č. CE 355-2017-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
19.04.2017 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 11-412738 č. CE 354-2017-PZ-2.2.2-1
19.04.2017 Kúpna zmluva č. Z201714980_Z č. CE 353-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
19.04.2017 Zámenná zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 352-2017-ZZ-1.2 ico_pdf_46
19.04.2017 Dohoda č. CE 351-2017-OZ-1.2 ico_pdf_46
18.04.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 350-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
13.04.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 349-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
13.04.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 348-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
13.04.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 347-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
13.04.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 346-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
13.04.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 345-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
13.04.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 344-2017-TZ-1.1
12.04.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 343-2017-ZVB-1.2 ico_pdf_46
11.04.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 339-2017-OZ-2.4.1-1
ico_pdf_46
11.04.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 340-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
11.04.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 341-2017-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
11.04.2017 Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 342-2017-OZ-2.4.1-2 ico_pdf_46
10.04.2017 Kúpna zmluva č.19-17 č. CE 335-2017-KZ-1.2 ico_pdf_46
10.04.2017 Kúpna zmluva č. 6-2017 č. CE 334-2017-KZ-2.2.2
ico_pdf_46
10.04.2017 Poistná zmluva č. 25-11878 č. CE 331-2017-OZ-2.1 ico_pdf_46
07.04.2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 330-2017-TZ-2.3.1
ico_pdf_46
07.04.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 329-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
07.04.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 328-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
05.04.2017 Dohoda o uskutočnení spoločného verejného obstarávania č. CE 327-2017-OZ-1.2 ico_pdf_46
05.04.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 326-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
05.04.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 325-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
05.04.2017 Kúpna zmluva č .17 č. CE 324-2017-KZ-1.2 ico_pdf_46
05.04.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 323-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
05.04.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 322-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
05.04.2017 Zmluva č. 033-TN-2017 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 č. CE 321-2017-TZ-4.0 ico_pdf_46
04.04.2017 Kúpna zmluva č. 16-17 č. CE 320-2017-KZ-1.2 ico_pdf_46
04.04.2017 Kúpna zmluva č. 18-17 č. CE 319-2017-KZ-1.2 ico_pdf_46
04.04.2017 Kúpna zmluva č. 15-17 č. CE 318-2017-KZ-1.2 ico_pdf_46
04.04.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 317-2017-ZVB-1.2-1 ico_pdf_46
04.04.2017 Kúpna zmluva Z_201710245 č. CE 316-2017-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
04.04.2017 Kúpna zmluva Z_201710229 č. CE 315-2017-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
04.04.2017 Kúpna zmluva Z_201710198 č. CE 314-2017-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
03.04.2017 Kúpna zmluva č. 58-16 č. CE 313-2017-KZ-1.2 ico_pdf_46
03.04.2017 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 312-2017-ZVB-1.2 ico_pdf_46
03.04.2017 Nájomná zmluva č. 07-17 č. CE 311-2017-NZ-1.2 ico_pdf_46
03.04.2017 Kúpna zmluva č. Z_201713228_Z č. CE 310-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
03.04.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení a používaní diela č. CE 308-2017-OZ-2.2.5 ico_pdf_46