OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY október 2016 Formát
31.10.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 896-2016-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
31.10.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 895-2016-2.4.1 ico_pdf_46
31.10.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 894-2016-OZ-2.4.1-1
ico_pdf_46
31.10.2016 Zmluva o poskytnutí služby č. CE 893-2016-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
31.10.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 892-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
31.10.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 891-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
28.10.2016 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 19-2016 č. CE 890-2016-NZ-1.2-2 ico_pdf_46
27.10.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 888-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
27.10.2016 Nájomná zmluva č. 26-16 č. CE 887-2016-NZ-1.2 ico_pdf_46
27.10.2016 Kúpna zmluva č. CE 886-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
27.10.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 885-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
27.10.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 884-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
27.10.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 883-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
27.10.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 882-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
27.10.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 881-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
27.10.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 880-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
27.10.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 879-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
27.10.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 878-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
26.10.2016 Zmluva o dielo č. CE 877-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
26.10.2016 Zmluva o spolupráci č. CE 876-2016-OZ-2.3.4
ico_pdf_46
25.10.2016 Kúpna zmluva č. CE 875-2016-1.1 ico_pdf_46
25.10.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 874-2016-1.1 ico_pdf_46
25.10.2016 Kúpna zmluva č. CE 873-KZ-1.1 ico_pdf_46
25.10.2016 Kúpna zmluva č. CE 872-KZ-1.1
25.10.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 871-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
24.10.2016 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení prevádzkovania fontány č. CE 870-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
24.10.2016 Zmluva o dielo č. CE 869-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
24.10.2016 Dodatok č. 17 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 01.07.2002 č. CE 868-2016-KZ-2.4.1-17 ico_pdf_46
24.10.2016 Dodatok č. 34 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 02.01.2001 č. CE 867-2016-KZ-2.4.1-34 ico_pdf_46
24.10.2016 Dodatok č. 33 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 02.01.2001 č. CE 866-2016-KZ-2.4.1-33 ico_pdf_46
24.10.2016 Darovacia zmluva č. 865-2016-OZ-2.3.2 ico_pdf_46
24.10.2016 Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu č. CE 864-2016-OZ-2.2.1-2 ico_pdf_46
24.10.2016 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. : SITB-002-2015/000041-682 č. CE 863-2016-ZV-2.3.2-1
ico_pdf_46
21.10.2016 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE 860-2016-PB-SMMP ico_pdf_46
19.10.2016 Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta č. CE 859-2016-TZ-1.1 ico_pdf_46
19.10.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 858-2016-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
19.10.2016 Poistná zmluva č. 25-11853 č. CE 857-2016-PZ-2.1 ico_pdf_46
19.10.2016 Zmluva o dielo č. CE 856-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
18.10.2016 Zmluva o dielo č. CE 855-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
18.10.2016 Číslo zmluvy 316031347 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. CE 854-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
18.10.2016 Zmluva č. 92571150 o postúpení práv a povinnosti odberateľa z uzavretej zmluvy č. 316031347 o dodávke vody z verejného vodovodu a odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. CE 853-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
18.10.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 852-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
18.10.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 851-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
18.10.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 850-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
18.10.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 849-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
18.10.2016 Komisionárska zmluva č. CE 848-2016-1.2 ico_pdf_46
18.10.2016 Kúpna zmluva č. 41-16 č. CE 847-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
18.10.2016 Zmluva o postúpení pohľadávky č. 59-16 č. CE 846-2016-OZ-1.2 ico_pdf_46
18.10.2016 Kúpna zmluva č. 49-16 č. CE 843-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
18.10.2016 Kúpna zmluva č. 48-16 č. CE 842-2016-KZ-1.2
ico_pdf_46
18.10.2016 Kúpna zmluva č. Z201628545_Z č. CE 841-2016-OZ-2.2.3 ico_pdf_46
14.10.2016 Kúpna zmluva č. Z201630456_Z č. CE 840-2016-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
14.10.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 839-2016-TZ-1.1
14.10.2016 Kúpna zmluva č. 38-16 č. CE 838-2016-KZ-1.2
13.10.2016 Zmluva o poskytnutí služby č. CE 837-2016-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
13.10.2016 Kúpna zmluva č. Z201628874_Z č. CE 836-2016-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
13.10.2016 Kúpna zmluva č. Z201626885_Z č. CE 835-2016-OZ-2.2.5
13.10.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 834-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
13.10.2016 Kúpna zmluva č. 51-16 č. CE 833-2016-KZ-1.2
13.10.2016 Dodatok č. 6 ku Komisionárskej zmluve č. CE 832-2016-KM-2.2.2.-6 ico_pdf_46
13.10.2016 Poistná zmluva č. 25-12500335 č. CE 831-2016-PZ-2.1 ico_pdf_46
12.10.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 828-2016-TZ-1.1 ico_pdf_46
11.10.2016 Zmluva o výpožičke podporných bodov č. Z-D-2016-001374-00 č. CE 826-2016-OZ-TSMPD ico_pdf_46
11.10.2016 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 19-07 č. CE 825-2016-KZ-1 ico_pdf_46
11.10.2016 Kúpna zmluva 31-16 č. CE 824-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
11.10.2016 Dohoda o spolupráci č. – Z-D-2016-001375-00 č. CE 823-2016-OZ-TSMPD ico_pdf_46
11.10.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 822-2016-TZ-1.1 ico_pdf_46
11.10.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 821-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
10.10.2016 Zmluva o dielo č. CE 820-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
07.10.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 819-2016-PB1.2 ico_pdf_46
07.10.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 818-2016-PB1.2 ico_pdf_46
07.10.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 817-2016-PB1.2 ico_pdf_46
07.10.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 816-2016-PB1.2 ico_pdf_46
06.10.2016 Nájomná zmluva č. 27-16 č. CE 813-2016-NZ-1.2 ico_pdf_46
06.10.2016 Nájomná zmluva č. CE 812-2016-NZ-1.2 ico_pdf_46
06.10.2016 Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 03.10.2014 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 06.10.2015 a Dodatku č. 2 zo dňa 24.06.2016 č. CE 811-2016-BZ-1.2-3 ico_pdf_46
06.10.2016 Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a Dodatku č. 1 č. CE 810-2016-BZ-1.2-2 ico_pdf_46
06.10.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 809-2016-ZVB-1.2-1 ico_pdf_46
06.10.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 808-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
05.10.2016 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 807-2016-OZ-4.0
ico_pdf_46
04.10.2016 Kúpna zmluva č. 55-16 č. CE 806-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
04.10.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 804-2016-TZ-1.1 ico_pdf_46
04.10.2016 Zmluva o poskytovaní služieb č. CE 800-2016-OZ-2.5 ico_pdf_46
03.10.2016 Zmluva o dielo č CE 799-2016-OZ-1 1 ico_pdf_46
03.10.2016 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. CE 795-2016-OZ-2.4.1-2 ico_pdf_46
03.10.2016 Zmluva o dielo č. ZOD-2016-008 č. CE 794-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46