OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY november 2016 Formát
30.11.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 981-2016-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
29.11.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 980-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
25.11.2016 Zmluva o dielo na modernizáciu monitorovacieho kamerového systému č. CE 976-2016-OZ-4.0 ico_pdf_46
24.11.2016 Kúpna zmluva č. Z20163881_Z č. CE 975-2016-OZ-2.3.3
ico_pdf_46
23.11.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 974-2016-TZ-1.1 ico_pdf_46
23.11.2016 Nájomná zmluva č.32-16 č. CE 973-20016-NZ-1.2 ico_pdf_46
23.11.2016 Kúpna zmluva č. 57-16 č. CE 972-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
23.11.2016 Kúpna zmluva č. Z201638678_Z č. CE 971-2016-OZ-2.3.3
ico_pdf_46
22.11.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 970-2016-TZ-1.1
ico_pdf_46
21.11.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 969-2016-TZ-1.1 ico_pdf_46
21.11.2016 Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 18-2016 č. CE 967-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
21.11.2016 Návrh zmluvy o dielo č. CE 968-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
21.11.2016 Kúpna zmluva č. 45-16 č. CE 966-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
21.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 965-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
21.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 964-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
21.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 963-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
21.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 962-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
21.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 961-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
21.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 960-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
21.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 959-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
21.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 958-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
21.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 957-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
21.11.2016 Dohoda o cene č. 2016-6009590 č. CE 956-2016-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
18.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 955-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
18.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 954-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
18.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 953-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
18.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 952-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
18.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 951-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
18.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 950-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
18.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 949-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
18.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 948-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
18.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 947-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
18.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 946-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
18.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 945-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
18.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 944-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
16.11.2016 Zmluva o dielo č. CE 943-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
16.11.2016 Zmluva o dielo č. CE 942-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
16.11.2016 Darovacia zmluva č. 215 č. CE 941-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
15.11.2016 Nájomná zmluva č. CE 940-2016-NZ-1.2 ico_pdf_46
15.11.2016 Zmluva o dielo č. CE 939-2016-OZ-2.4.1
14.11.2016 Dodatok č. 18 ku Komisionárskej zmluve č. CE 938-2016-KZ-1.2-18 ico_pdf_46
11.11.2016 Kúpna zmluva č. Z201635590_Z č. CE 934-2016-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
08.11.2016 Kúpna zmluva č. 61-16 č. CE 932-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
08.11.2016 Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Nájomnou zmluvou č. 11-2014 č. CE 929-2016-NZ-1.2 ico_pdf_46
07.11.2016 Nájomná zmluva č. CE 928-2016-NZ-2.3.4
ico_pdf_46
07.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 927-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
07.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 926-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
07.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 925-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
07.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 924-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
07.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 923-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
07.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 922-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
07.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 921-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
07.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 920-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
07.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 919-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
07.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 918-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
07.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 917-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
07.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 916-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
07.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 915-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
07.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 914-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
07.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 913-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
07.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 912-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
07.11.2016 Dodatok č. 35 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 02.01.2001 č. CE 911-2016-KM-2.4.1 ico_pdf_46
04.11.2016 Zmluva o spolupráci č. CE 910-2016-OZ-2.3.4 ico_pdf_46
04.11.2016 Zmluva o spolupráci č. CE 909-2016-OZ-2.3.4 ico_pdf_46
04.11.2016 Nájomná zmluva č. CE 908-2016-NZ.1.2 ico_pdf_46
03.11.2016 Zmluva o dielo na modernizáciu monitorovacieho kamerového systému č. CE 907-2016-OZ-4.0
ico_pdf_46
03.11.2016 Kúpna zmluva č. Z201632542_Z č. CE 906-2016-OZ-4.0 ico_pdf_46
03.11.2016 Kúpna zmluva č. Z201631820_Z č. CE 905-2016-OZ-4.0
ico_pdf_46
03.11.2016 Kúpna zmluva č. 40-16 č. CE 901-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
02.11.2016 Zmluva na základný servis eskalátorov a pohyblivých chodníkov č. CE 900-2016-OZ-1.2 ico_pdf_46
02.11.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 899-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
02.11.2016 Zmluva o poskytnutí grantu č. NM16_245 č. CE 898-2016-TZ-1.1
ico_pdf_46
02.11.2016 Kúpna zmluva č. Z201633587_Z č. CE 897-2016-OZ-2.2.3 ico_pdf_46