OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY jún 2015 Formát
30.06.2015 Kúpna zmluva č. 19-15 č. CE 435-2015-KZ-1.2 ico_pdf_46
30.06.2015 Kúpna zmluva č. CE 434-2015-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
29.06.2015 Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 429-2015-ZVB-1.2-1
ico_pdf_46
29.06.2015 Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. CE 428-2015-ZV-2.3.2 ico_pdf_46
29.06.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 427-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
26.06.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 425-2015TZ-1.1
ico_pdf_46
25.06.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 424-2015-TZ-1.4 ico_pdf_46
24.06.2015 Kúpna zmluva č. CE 423-2015-KZ-2.3.1 ico_pdf_46
24.06.2015 Kúpna zmluva č. CE 422-2015-KZ-2.3.1 ico_pdf_46
24.06.2015 Kúpna zmluva č. CE 421-2015-KZ-2.3.1 ico_pdf_46
22.06.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti geodetických prác č. CE 418-2015-OZ-1.2-1 ico_pdf_46
19.06.2015 Kúpna zmluva č. Z201511850_Z č. CE 416-2015-KZ-2.3.1 ico_pdf_46
19.06.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 415-2015-TZ-1.1 ico_pdf_46
19.06.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 413-2015-TZ-1.1
ico_pdf_46
19.06.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 414-2015-TZ-1.1 ico_pdf_46
18.06.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 412-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
18.06.2015 Záložná zmluva č. 300-239-2015 č. CE 411-2015-ZZP-2.4.1
ico_pdf_46
17.06.2015 Zmluva o postúpení práv a prevzatí závӓzkov č. CE 409-2015-OZ-1 ico_pdf_46
17.06.2015 Zmluva o budúcej nájomnej zmluve č. CE 410-2015-ZVB-1.2
ico_pdf_46
17.06.2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 408-2015-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
16.06.2015 Zmluva č. 0008-PRB-2015 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti č. CE 407-2015-TZ-2.4.1
ico_pdf_46
16.06.2015 Zmluva č. 0007-PRB-2015 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov č. CE 406-2015-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
16.06.2015 Zmluva o dielo č. CE 403-2015-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
16.06.2015 Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 06-2006-Š č. CE 400-2015-NZ-1.2-5
ico_pdf_46
15.06.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CE 380-2015-TZ-1.1-1
ico_pdf_46
15.06.2015 Zmluva o bežnom účte č. CE 402-2015-OZ-2.2.1
ico_pdf_46
12.06.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 399-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
12.06.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 398-2015-OZ-2.4.1
12.06.2015 Zmluva o úvere č. CE 396-2015-UZ-2.4.1
12.06.2015 Nájomná zmluva č. 19-2015 č. CE 395-2015-NZ-1.2
12.06.2015 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 51-2014 zo dňa 16.10.2014 č. CE 394-2015-NZ-1.2
12.06.2015 Dodatok č. 4 k Mandátnej zmluve č. 665-2013-KM-2.4.1 č. CE 397-2015-KM-2.4.1-4
12.06.2015 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 393-2015-ZVB-1.2 ico_pdf_46
12.06.2015 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 392-2015-ZVB-1.2 ico_pdf_46
12.06.2015 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 391-2015-ZVB-1.2 ico_pdf_46
11.06.2015 Kúpna zmluva č. Z201510636_Z č. CE 389-2015-OZ-2.2.3 ico_pdf_46
10.06.2015 Kúpna zmluva č. Z20158966_Z č. CE 384-2015-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
10.06.2015 Dodatok č. 31 ku Komisionárskej zmluve č. CE 383-2015-KM-2.4.1-31
10.06.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 388-2015-PB-1.2
10.06.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 387-2015-PB-1.2
10.06.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 386-2015-PB-1.2
10.06.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 385-2015-PB-1.2
09.06.2015 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 42-2012 č. CE 382-2015-NZ-1.2-1 ico_pdf_46
09.06.2015 Nájomná zmluva č. 17-2015 č. CE 381-2015-NZ-1.2
09.06.2015 Poistná zmluva aktivačné práce č. 2511734 č. CE 379-2015-PZ-2.1
09.06.2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. CE 378-2015-OZ-2.2.5
09.06.2015 Kúpna zmluva č. Z20158682_Z č. CE 377-2015-OZ-2.2.5
09.06.2015 Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby č. CE 376-2015-OZ-2.3.1-4
09.06.2015 Kúpna zmluva č. CE 375-2015-OZ-2.3.1
09.06.2015 Zmluva o dielo č. CE 374-2015-OZ-2.4.1
09.06.2015 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 317-2014 č. CE 373-2015-NZ-1.2-1
09.06.2015 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 20-2014 č. CE 372-2015-NZ-1.2
09.06.2015 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 371-2015-ZVB-1.2
02.06.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 354-2015-PB-1.2
ico_pdf_46
02.06.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 353-2015-PB-1.2
02.06.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 352-2015-PB-1.2
02.06.2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 350-2015-TZ-2.3.1
02.06.2015 Kúpna zmluva č. 12-15 č. CE 351-2015-KZ-1.2
01.06.2015 Kúpna zmluva č. Z20158263_Z č. CE 349-2015-OZ-2.3.1
ico_pdf_46
01.06.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 347-2015-TZ-2.3.4
ico_pdf_46
01.06.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 346-2015-TZ-2.3.4 ico_pdf_46
01.06.2015 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 343-2015-ZVB-1.2 ico_pdf_46
01.06.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. CE 344-2015-OZ-2.2.5
ico_pdf_46
01.06.2015 Kúpna zmluva č. CE 342-2015-OZ-2.3.1
ico_pdf_46
01.06.2015 Dodatok č. 2 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 341-2015-OZ-2.4.1-2 ico_pdf_46
01.06.2015 Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 340-2015-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
01.06.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. CE 345-2015-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46