OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY marec 2014 Formát
31.3.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 204-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
31.3.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 211-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
31.3.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 210-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
31.3.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 209-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
31.3.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 208-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
31.3.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 207-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
31.3.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 206-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
31.3.2014 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 203-2014-BZ-1.2 ico_pdf_46
31.3.2014 Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 205-2014-OZ-2.4.1-2 ico_pdf_46
28.3.2014 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. CE 202-2014-NZ-1.2-1 ico_pdf_46
27.3.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 197-2014-2.4.1-OZ ico_pdf_46
27.3.2014 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku za štátneho rozpočtu č. CE 200-2014-TZ-2.2.1
ico_pdf_46
27.3.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 201-2014-TZ-1.1 ico_pdf_46
27.3.2014 Kúpna zmluva č. 13-14 č. CE 198-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
27.3.2014 Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO č. CE 199-2014-OZ-2.4.1-2
ico_pdf_46
26.3.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 37-2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 178-2014-TZ-1.1-1 ico_pdf_46
26.3.2014 Nájomná zmluva č. 850063088-5-2014 č. CE 196-2014-NZ-1.2 ico_pdf_46
25.3.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 192-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
25.3.2014 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 194-2014-TZ-2.3.1
25.3.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 193-2014-TZ-1.1
25.3.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO č. CE 195-2014-OZ-2.4.1-1
24.3.2014 Kúpna zmluva č. CE 191-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
24.3.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO č. CE 190-2014-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
24.3.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 189-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
24.3.2014 Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO č. CE 188-2014-OZ-2.4.1-2 ico_pdf_46
24.3.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 187-2014-2.4.1-OZ ico_pdf_46
24.3.2014 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. CE 186-2014-NZ-1.2-1 ico_pdf_46
21.3.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 185-2014-PB-1. 2 ico_pdf_46
20.3.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 75-2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 182-2014-TZ-1. 1-1 ico_pdf_46
20.3.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 92-2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 183-2014-TZ-1. 1-1
20.3.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č . CE 184-2014-PB-1. 2
19.3.2014 Zmluva č. CE 181-2014-OZ-2.2.3
ico_pdf_46
18.3.2014 Zmluva o dielo č. CE 180-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
18.3.2014 Kúpna zmluva č. 12-2014 č. CE 179-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
18.3.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 177-2014-TZ-1.1 ico_pdf_46
18.3.2014 Zmluva o dielo č. CE 176-2014-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
17.3.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 174-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
17.3.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 173-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
17.3.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 175-2014-OZ-2.4.1-1
ico_pdf_46
14.3.2014 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 170-2014-OZ-4. 0 ico_pdf_46
14.3.2014 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 169-2014-OZ-4. 0
14.3.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 172-2014-OZ-4. 0-1
14.3.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 171-2014-OZ-4. 0-1
12.3.2014 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 168-2014-ZVB-1.2 ico_pdf_46
12.3.2014 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu na financovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov č. CE 167-2014-TZ-2.2.1 ico_pdf_46
12.3.2014 Doplnok č. 3 ku Komisionárskej zmluve č. CE 166-2013-KM-2.4.1-3 ico_pdf_46
12.3.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 35-2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 165-2014-TZ-1.1-1
ico_pdf_46
10.3.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 162-2014-TZ-1.1 ico_pdf_46
10.3.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 79-2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 161-2014-TZ-1.1-1 ico_pdf_46
10.3.2014 Zmluva o dielo č. CE 159-2014-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
10.3.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 46-2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 160-2014-TZ-1.1-1 ico_pdf_46
10.3.2014 Kúpna zmluva č. 11-14 č. CE 158-2014-OZ-1.2 ico_pdf_46
7.3.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 157-2014-TZ-2.3.1-1
ico_pdf_46
6.3.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 156-2014-PB-1.27.3.2014 ico_pdf_46
6.3.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 155-2014-PB-1.2
ico_pdf_46
6.3.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 154-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
6.3.2014 Kúpna zmluva č. 10-14 č. CE 152-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
6.3.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 151-2014-BZ-1.2-1 ico_pdf_46
6.3.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 38-2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 149-2014-TZ-1.1-1
ico_pdf_46
6.3.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 33-2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 150-2014-TZ-1.1-1
ico_pdf_46
5.3.2014 Zmluva o poskytnutí služby č. CE 148-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
4.3.2014 Zmluva o splátkovom úvere č S00137-2014-EIB č. CE 144-2014-OZ-PO
ico_pdf_46
4.3.2014 Príloha k Z zmluve o splátkovom úvere č. S00137-2014-EIB č. CE 144-2014-OZ-PO – Úplné znenie všeobecných úverových podmienok ico_pdf_46
4.3.2014 Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 143-2014-OZ-2.4.1-1
ico_pdf_46
3.3.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 142-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
3.3.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 141-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
3.3.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 140-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
3.3.2014 Dodatok č. 3 k Zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO č. CE 139-2014-OZ-2.4.1-3 ico_pdf_46
3.3.2014 Dodatok č. 3 k Zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO č. CE 138-2014-OZ-2.4.1-3
ico_pdf_46
3.3.2014 Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 137-2014-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46