OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY jún 2013 Formát
27.6.2013 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 347-2013-ZVB-1.2 ico_pdf_46
27.6.2013 Kúpna zmluva č. VZ 86-2013 č. CE 346-2013-OZ-2.2 ico_pdf_46
27.6.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 345-2013-TZ-1.1 ico_pdf_46
26.6.2013 Zmluva o dielo č. CE 344-2013-OZ-2.4.1
26.6.2013 Zmluva o dielo č. CE 343-2013-OZ-2.4.1
26.6.2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 342-2013-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
25.6.2013 Kúpna zmluva č. CE 341-2013-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
24.6.2013 Kúpna zmluva č. CE 340-2013-OZ-2.3.1
ico_pdf_46
21.06.2013 Komisionárska zmluva č. CE 338-2013-KM-2. 4. 1 ico_pdf_46
21.06.2013 Dodatok k. zámennej zmluve č. CE 339-2013-Z.Z-1. 2
20.6.2013 Zmluva o dielo č. CE 336-2013-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
20.6.2013 Zmluva o dielo č. CE 335-2013-OZ-2.2.5
20.6.2013 Zmluva o dielo č. CE 334-2013-OZ-2.2.5
20.6.2013 Zmluva o poskytnutí finančného daru č. CE 333-2013-TZ-1.1
20.6.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 332-2013-TZ-1.1
20.6.2013 Dodatok č. 24 ku Komisionárskej zmluve č. CE 331-2013-KM-2.4.1-24
19.6.2013 Zmluva o prevode vlastnictva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 330-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
19.6.2013 Zmluva o prevode vlastnictva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 329-2013-PB-1.2
18.6.2013 Zmluva o dielo č. CE 328-2013-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
18.6.2013 Dohoda o uznaní dlhu a plnení v splátkach č. CE 326-2013-ZN-1.2
17.6.2013 Zmluva o dielo č. CE 323-2013-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
17.6.2013 Zmluva o náhrade za užívanie nehnuteľnosti, uznaní dlhu a plnení v splátkach č CE 325-2013-ZN-1.2 ico_pdf_46
17.6.2013 Zmluva o dielo č. CE 322-2013-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
17.6.2013 Zmluva o dielo č. CE 321-2013-OZ-2.4.1
17.6.2013 Zmluva o dielo č. CE 320-2013-OZ-2.4.1
17.6.2013 Zmluva o dielo č. CE 319-2013-OZ-2.4.1
17.6.2013 Nájomná zmluva č. 12-2013 č. CE 324-2013-NZ-1.2
17.6.2013 Kúpna zmluva č. CE 317-2013-OZ-2.3.1
17.6.2013 Kúpna zmluva č. CE 316-2013-OZ-2.3.1
17.6.2013 Kúpna zmluva č. CE 315-2013-OZ-2.3.1
12.6.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 314-2013-TZ-1.1 ico_pdf_46
12.6.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 313-2013-TZ-1.1
12.6.2013 Zmluva o reklame č. CE 312-OZ-2013-4.0
12.6.2013 Zmluva o poskytnutí finančných prodtriedkov č. CE 311-2013-TZ-2.3.1
12.6.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 310-2013-TZ-2.3.4
6.6.2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE 308-2013-PB-SMMP
ico_pdf_46
6.6.2013 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti č. CE 306-2013-OZ-2.1
5.6.2013 Kúpna zmluva č. CE 303-2013-OZ-2.3.1
ico_pdf_46
5.6.2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE 305-2013-PB-SMMP
5.6.2013 Dohoda o poskytnutí grantu č. CE 304-2013-TZ-1.1
5.6.2013 Kúpna zmluva č. CE 302-2013-OZ-2.3.1
4.6.2013 Nájomná zmluva č. 2-2013 č. 301-2013-NZ-1.2
ico_pdf_46
4.6.2013 Dodatok č. 4 ku Komisionárskej zmluve č. CE 300-2013-KM-2.4.1-4
4.6.2013 Kúpna zmluva č. CE 299-2013-KZ-1.2
4.6.2013 Kúpna zmluva č. CE 298-2013-OZ-2.2.5
4.6.2013 Kúpna zmluva č. CE 297-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46