OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY február 2013 Formát
28.2.2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE 121-2013-PB-SMMP
ico_pdf_46
28.2.2013 Kúpna zmluva č. CE 120-2013-KZ-2.2.5
ico_pdf_46
28.2.2013 Zmluva o realizácii elektronických aukcií č. CE 119-2013-OZ-1.1
ico_pdf_46
28.2.2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu č. CE 118-2013-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
26.2.2013 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. CE 117-2013-OZ-4.0 ico_pdf_46
26.2.2013 Nájomná zmluva č. 08-2013 č. CE 115-2013-NZ-1.2 ico_pdf_46
26.2.2013 Dodatok č. 2 k Zmluve o využívaní dátovej siete DSI DATA s.r.o. č. CE 116-2013-OZ-2.3.3-2 ico_pdf_46
25.2.2013 Nájomná zmluva č. CE 111-2013-NZ-1.2 ico_pdf_46
25.2.2013 Kúpna zmluva č. CE 112-2013-OZ-4.0 ico_pdf_46
22.2.2013 Zmluva o dielo č. CE 113-2013-OZ-2. 2
ico_pdf_46
20.2.2013 Príloha č. 50 k obchodnej zmluve č. 306200041 č. CE 109-2013-OZ-2.2 ico_pdf_46
19.2.2013 Kúpna zmluva č. 02-13 č. CE 108-2013-KZ-1.2 ico_pdf_46
19.2.2013 Kúpna zmluva č. CE 107-2013-OZ-2.2.2 ico_pdf_46
19.2.2013 Protokol o odňatí správy nehnuteľného majetku č. CE 106-2013-POP-2.2.2 ico_pdf_46
19.2.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 105-2013-TZ-1.1
ico_pdf_46
19.2.2013 Dohoda o zrušení Zmluvy o poskytovaní dotácií č. CE 104-2013-TZ-1.1
ico_pdf_46
18.2.2013 Zmluva o spolupráci č. CE 103-2013-OZ-2.2
ico_pdf_46
14.2.2013 Zmluva o dielo č. CE 102-2013-OZ-2.2.5
ico_pdf_46
14.2.2013 Nájomná zmluva č. 3-2013 č. CE 101-2013-NZ-1.2 ico_pdf_46
14.2.2013 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 23-2013 č. CE 100-NZ-2013-1.2 ico_pdf_46
13.2.2013 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 02-2012 č. CE 99-2013-NZ-1.2-1 ico_pdf_46
13.2.2013 Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytovaní služieb ochrany objektu č. CE 98-2013-OZ-4.0-1 ico_pdf_46
12.2.2013 Dohoda o poskytnutí a spôsobe vyúčtovania dotácie č. CE 88-2013-OZ-1.2 ico_pdf_46
12.2.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 87-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
12.2.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 86-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
12.2.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 85-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
12.2.2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE 84-2013-PB-SMMP ico_pdf_46
12.2.2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby č. CE 97-2013-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
12.2.2013 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb č. CE 96-2013-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
12.2.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 95-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
12.2.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 94-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
12.2.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 93-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
12.2.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 92-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
12.2.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 91-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
12.2.2013 Kolektívna zmluva na roky 2013-2014 č. CE 90-2013-OZ-1.1 ico_pdf_46
12.2.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 89-2013-TZ-1.1 ico_pdf_46
7.2.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 80-2013-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
7.2.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 79-2013-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
7.2.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 78-2013-TZ-1.1
ico_pdf_46
7.2.2013 Zámenná zmluva č. CE 77-2013-ZZ-1.2
ico_pdf_46
5.2.2013 Kúpna zmluva č. CE 76-2013-OZ-4.0 ico_pdf_46
5.2.2013 Kúpna zmluva č. CE 75-2013-OZ-4.0 ico_pdf_46
5.2.2013 Kúpna zmluva č. CE 74-2013-OZ-4.0 ico_pdf_46
5.2.2013 Doplnok č. 21 k Zmluve o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného majetku č. CE 72-2013-OZ-2.2.2-21 ico_pdf_46
5.2.2013 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. CE 68-2013-NZ-1.2
ico_pdf_46
4.2.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 71-2013-TZ-1.1 ico_pdf_46
4.2.2013 Kúpna zmluva č. 04-13 č. CE 70-2013-KZ-1.2
ico_pdf_46
4.2.2013 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
4.2.2013 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CE 69-2013-OZ-1.1
4.2.2013 Príloha k nájomnej zmluve – splátkový kalendár č. CE 67-2013-NZ-2.2.5-P
4.2.2013 Príloha k nájomnej zmluve – splátkový kalendár č. CE 66-2013-NZ-2.2.5-P
4.2.2013 Príloha k nájomnej zmluve – splátkový kalendár č. CE 65-2013-NZ-2.2.5-P
4.2.2013 Príloha k nájomnej zmluve – splátkový kalendár č. CE 64-2013-NZ-2.2.5-P
4.2.2013 Príloha k nájomnej zmluve – splátkový kalendár č. CE 63-2013-NZ-2.2.5-P
4.2.2013 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 62-2013-ZVB-1.2
4.2.2013 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 61-2013-ZVB-1.2
4.2.2013 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 60-2013-ZVB-1.2 ico_pdf_46