Dátum zverejnenia ZMLUVY marec 2012 Formát
30.03.2012 Nájomná zmluva č. CE-200-2012-NZ-1. 2 ico_pdf_46
30.03.2012 Zmluva o zriadení vecného bremena č . CE-198-2012-ZVB-1. 2 ico_pdf_46
30.03.2012 Doplnok č 37 k zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku zo dňa 8 12 1997 č. CE-199-2012-NZ-2. 4. 1-37 ico_pdf_46
30.03.2012 Zmluva o prevode vlastníctva bvtu č. CE-197-2012-PB-SMMP ico_pdf_46
27.03.2012 Licenčná zmluva na vydanie diela č. 195-2012-OZ-1. 1 ico_pdf_46
27.03.2012 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu č. CE-175-2012-TZ-2. 5 ico_pdf_46
27.03.2012 Kúpna zmluva č. CE-193-2012-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
27.03.2012 Kúpna zmluva č. CE-194-2012-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
27.03.2012 Dohoda o uznaní dlhu č. CE-192-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
26.03.2012 Zmluva o poradenstve a zebezpečení vybraných činnosti z oblasti koordinácie bezpčnosti na stavenisku č. CE-191-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
26.03.2012 Dodatok č. 13 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme v MHD a spolupráci pri zabezpečovaní dopravy č. CE-189-2012-OZ-2.4.1-13 ico_pdf_46
26.03.2012 Protokol o zverení hnuteľného majetku do správy č. CE-190-2012-POZ-2.2.2 ico_pdf_46
23.03.2012 Nájomná zmluva č. CE-186-2012-NZ-1. 2 ico_pdf_46
23.03.2012 Kúpna zmluva č. CE-185-2012-KZ-2. 3 ico_pdf_46
23.03.2012 Kúpna zmluva č. CE-184-2012-KZ-2. 3 ico_pdf_46
23.03.2012 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE-183-2012-ZVB-1. 2 ico_pdf_46
23.03.2012 Zmluva o poskytovaní službv ochrany objektu č . CE-182-2012-OZ-4. 0 ico_pdf_46
23.03.2012 Zmluva o poskytovaní služvy ochrany objektu č . CE-181-2012-OZ-4. 0 ico_pdf_46
22.03.2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-177-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
22.03.2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-178-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
22.03.2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-179-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
22.03.2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-180-2012-PB-12. ico_pdf_46
22.03.2012 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. CE-168-2012-NZ-1.2
ico_pdf_46
22.03.2012 Kúpna zmluva č. CE-167-2012-KZ-2.2.5 ico_pdf_46
22.03.2012 Kúpna zmluva č.CE-166-2012-KZ-1.2 ico_pdf_46
22.03.2012 Príloha č. 6 k Zmluve o zabespečení dodávky tepla, SV, EE a ostatných služieb č. CE-171-2012-OZ-2.2-6 ico_pdf_46
22.03.2012 Príloha k nájomnej Zmluve – Splátkový kalendár na r. 2012 č. CE-172-2012-OZ-2.2 ico_pdf_46
22.03.2012 Príloha k nájomnej Zmluve – Splátkový kalendár na r. 2012 č. CE-173-2012-OZ-2.2 ico_pdf_46
22.03.2012 Príloha k nájomnej Zmluve-Splátkový kalendár na r. 2012 č. CE-174-2012-OZ-2.2 ico_pdf_46
22.03.2012 Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní príspevku na prevádzku č. CE-170-2012-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
22.03.2012 Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a poskytovaní príspevku na prevádzku č. CE-169-2012-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
22.03.2012 Licenčná zmluva na vydanie diela č. CE-165-2012-OZ-1.1
15.03.2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č CE-164-2012-PB-SMMP ico_pdf_46
15.03.2012 Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v bytovom dome č. 164A-2012-PB-SMMP
15.03.2012 Protokol o zverení hnuteľného majetku do správy č. CE-163-2012-POZ-2.2.2 ico_pdf_46
15.03.2012 Kúpna zmluva č. CE-160-2012-KZ-1.1 ico_pdf_46
15.03.2012 Kúpna zmluva č. CE-161-2012-KZ-1.1 ico_pdf_46
15.03.2012 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti geodetických prác č. CE-162-2012-OZ-1.2 ico_pdf_46
14.03.2012 Licenčná zmluva o použití diela CE-158-2012-OZ-2.6 ico_pdf_46
13.03.2012 Kúpna zmluva č. CE-152-2012-KZ-2.2.2 ico_pdf_46
13.03.2012 Nájomná zmluva č. CE-154-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
13.03.2012 Protokol o zverejnení hnuteľného majetku do správy č. CE-151-2012-POZ-2.2.2 ico_pdf_46
13.03.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-157-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
13.03.2012 Zmluva o poskytnutí služby ochrany objektu č. CE-153-2012-OZ-4.0 ico_pdf_46
13.03.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-155-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
13.03.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-156-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
12.03.2012 Kúpna zmluva č. CE-147-2012-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
09.03.2012 Kúpna zmluva č CE 146-2012-KZ-1. 1 ico_pdf_46
09.03.2012 Kúpna zmluva č CE-145-2012-KZ-2. 2. 2
ico_pdf_46
09.03.2012 Zmluva o prenájme č CE-144-2012-OZ-4. 0
ico_pdf_46
08.03.2012 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti znaleckej činnosti č CE-136-2012-OZ-1. 2 ico_pdf_46
08.03.2012 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č CE-139-2012-OZ-4. 0 ico_pdf_46
08.03.2012 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č CE-135-2012-BZ-1. 2 ico_pdf_46
08.03.2012 Dohoda o uznaní dlhu a plnení v splátkach č CE-138-2012-OZ-1. 2 ico_pdf_46
05.03.2012 Kúpna zmluva č. CE-134-2012-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
02.03.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č CE-132-2012-OZ-2. 3. 4
ico_pdf_46
02.03.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č CE-131-2012-OZ-2. 3. 4
ico_pdf_46
02.03.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č CE-130-2012-OZ-2. 3. 4 ico_pdf_46
02.03.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č CE-129-2012-OZ-2. 3 .4
ico_pdf_46
02.03.2012 Nájomná zmluva č CE-133-2012-NZ-1. 2
ico_pdf_46
02.03.2012 Kúpna zmluva č CE-126-2012-KZ-2. 2. 2
ico_pdf_46
02.03.2012 Dodatok č 1 ku Kúpnej zmluve č CE-127-2012-KZ-1. 2-1
ico_pdf_46