Dátum zverejnenia ZMLUVY február 2012 Formát
29.02.2012 Kúpna zmluva. CE-122-2012-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
29.02.2012 Kúpna zmluva . CE-123-2012-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
29.02.2012 Kúpna zmluva . CE-124-2012-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
29.02.2012 Kúpna zmluva . CE-125-2012-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
29.02.2012 Nájomná zmluva . CE-119-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
29.02.2012 Zmluva o budcej zmluve o zriaden+ş vecn+ęho bremena. CE-120-2012-BZ-1.2 ico_pdf_46
29.02.2012 Zmluva o zriadení vecncného bremena CE-121-2012-ZVB-1.2 ico_pdf_46
28.02.2012 Nájomná zmluva č CE-118-2012-NZ-1. 2
ico_pdf_46
28.02.2012 Nájomná zmluva č CE-117-2012-NZ-1. 2
ico_pdf_46
28.02.2012 Kúpna zmluva č CE-115-2012-KZ-1. 2 ico_pdf_46
28.02.2012 Zmluva o dielo č CE-114-2012-OZ-2 4. 1 ico_pdf_46
27.02.2012 Nájomná zmluva č CE-113-2012-NZ-1. 2 ico_pdf_46
24.02.2012 Dodatok č. 16 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 01.07.2002 č. CE-108-2012-KM-2.4.1-16
ico_pdf_46
24.02.2012 Nájomná zmluva č. CE-107-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
24.02.2012 Nájomná zmluva č. CE-106-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
24.02.2012 Nájomná zmluva č. CE-105-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
24.02.2012 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE-104-2012-BZ-1.2 ico_pdf_46
24.02.2012 Kúpna zmluva č. CE-103-2012-KZ-2.3.3
ico_pdf_46
24.02.2012 Kúpna zmluva č. CE-101-2012-KZ-1.2 ico_pdf_46
24.02.2012 Nájomná zmluva č. CE-100-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
24.02.2012 Nájomná zmluva č. CE-99-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
21.02.2012 Darovacia zmluva č. CE-96-2012-OZ-2.3 ico_pdf_46
21.02.2012 Nájomná zmluva č. CE-94-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
21.02.2012 Nájomná zmluva č. CE-95-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
21.02.2012 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. CE-97-2012-TZ-2.3 ico_pdf_46
21.02.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-90-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
21.02.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-91-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
21.02.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-92-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
21.02.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-93-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
16.02.2012 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. CE-89-2012-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
14.02.2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o pridelení ratingu mestu Prievidza č. CE-85-2012-OZ-2.2.1-2 ico_pdf_46
14.02.2012 Zmluva o poskytnutí finančných prostiedkov č. CE-87-2012-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
13.02.2012 Zmluva o poskytnutí dotácií pre rozvoj mládežníckeho športu č. CE-78-2012-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
13.02.2012 Zmluva o zabezpečení prezentácie č. CE-81-2012-OZ-2.6 ico_pdf_46
10.02.2012 Dodatok k nájomnej zmluve č. 1 zo dňa 9.2.2012 ico_pdf_46
09.02.2012 Doplnok č. 3 k Zmluve o poskytnutí príspevku zo dňa 10.08.2004 č. CE-77-2012-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
09.02.2012 Zmluva o poskytnutí dotácií pre rozvoj mládežníckoho športu č. CE-79-2012-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
09.02.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-72-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
09.02.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-73-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
09.02.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-74-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
09.02.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-75-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
09.02.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-76-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
01.02.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastného pozemku č. CE-67-2012-PB-1.2
ico_pdf_46
01.02.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-68-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
01.02.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-69-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
01.02.2012 Zmluva o spolupráci č. CE-66-2012-OZ-2.3
ico_pdf_46