Dátum zverejnenia ZMLUVY – jún 2011
Formát
29.06.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie- CE-346-2011-TZ-1.1. ico_pdf_46
29.06.2011 Dohoda č. 16-§ 50j-2011 -CE-345-2011-OZ-2.1.1.
23.06.2011 Nájomná zmluva-CE-333-2011-NZ-2.2.2
23.06.2011 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby-CE-336-2011-OZ-2.3.1
23.06.2011 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby – CE-335-2011-OZ-2.3.1-1-793-2010-2.3.1.
21.06.2011 Doplnok č. 1 ku Zmluve o vytvorení a použití diela CE 334-2011-OZ-2.5-1.
20.06.2011 Dohoda o zabezpečení povinnej práce CE 332-2011-OZ-2.1.1.
17.06.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb-HARMÓNIA-Murková.
17.06.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb-HARMÓNIA-Oláhová.
17.06.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb-HARMÓNIA-Rafaelová.
17.06.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb-HARMÓNIA-Solcer.
17.06.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb-HARMÓNIA-Štegenová.
17.06.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb-HARMÓNIA-Teslíková.
17.06.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb-HARMÓNIA-Tonhaizerová
17.06.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb-HARMÓNIA-Morvay.
17.06.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb-HARMÓNIA-Matejovičová.
17.06.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb-HARMÓNIA-Lisyová.
17.06.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb-HARMÓNIA-Trgiňa.
17.06.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb-HARMÓNIA-Drugajová.
17.06.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb-HARMÓNIA-Ferko.
17.06.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb-HARMÓNIA-Hamar.
17.06.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb-HARMÓNIA-Kotlár.
17.06.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb-HARMÓNIA-Kováčová.
17.06.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb-HARMÓNIA-Kozárik.
17.06.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb-HARMÓNIA-A.Kotlár.
17.06.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb-HARMÓNIA-Bahna.
17.06.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb-HARMÓNIA-Bajuszová.
17.06.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb-HARMÓNIA-Benedik.
17.06.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb-HARMÓNIA-Berec.
17.06.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb-HARMÓNIA-Cíger.