Dátum zverejnenia ZMLUVY– júl 2011 Formát
21.07.2011 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 496-2011-OZ-2.3.1-2. ico_pdf_46
21.07.2011 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 494-2011-OZ-2.3.1-2.
21.07.2011 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 492-2011-OZ-2.3.1-2.
21.07.2011 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 493-2011-OZ-2.3.1-2.
21.07.2011 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 506-2011-OZ-2.3.1-2.
21.07.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 503-2011-OZ-2.3.1-1.
21.07.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 505-2011-OZ-2.3.1-1.
21.07.2011 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 490-2011-OZ-2.3.1-2.
21.07.2011 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 499-2011-OZ 2.3.1-2.
21.07.2011 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 502-2011-OZ-2.3.1-2.
21.07.2011 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 504-2011-OZ-2.3.1-2.
21.07.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 495-2011-OZ-2.3.1-1.
21.07.2011 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 500-2011-OZ-2.3.1-1.
21.07.2011 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 498-2011-OZ-2.3.1-2.
21.07.2011 Kúpna zmluva CE 508-2011-KZ-1.2.
21.07.2011 Sponzorská zmluva CE 487-2011-SZ-2.3.1.
21.07.2011 Zmluva o vytvorení a použití diela CE 488-2011-OZ-2.6.
21.07.2011 Dodatok č. 3 k zmluve o platení úhrady za opatrovateľskú službu CE 491-2011-OZ-2.3.1-3.
21.07.2011 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 489-2011-OZ-2.3.1-3.
21.07.2011 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 501-2011-OZ-2.3.1-4.
21.07.2011 Doplnok č. 2 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu CE 482-2011-OZ-2.4.1-2.
20.07.2011 Dohoda o zrušení zmluvy CE 144-2011-ZZ-2.4.1.
20.07.2011 Dohoda o zrušení zmluvy CE 479-2011-OZ-2.4.1.
20.07.2011 Dohoda o zrušení zmluvy CE 480-2011-OZ-2.4.1.
20.07.2011 Dohoda o zrušení zmluvy CE 484-2011-OZ-2.4.1.
20.07.2011 Dohoda o zrušení zmluvy CE 69-2011-OZ-2.4.1.
20.07.2011 Dohoda o zrušení zmluvy CE 142-2011-ZZ-2.4.1.
20.07.2011 Dohoda o zrušení zmluvy CE 65-2011-OZ-2.4.1
20.07.2011 Dohoda o zrušení zmluvy CE 67-2011-OZ-2.4.1.
20.07.2011 Kúpna zmluva CE 485-2011-KZ-1.2.