Dátum zverejnenia ZMLUVY – február / január 2011
Formát
08.02.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb – V. Štegenová ico_pdf_46
08.02.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb – M. Teslíková
07.02.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 15-2011
07.02.2011 Zmluva o nájme plyn. zariadenia NZ 1512010RCS
07.02.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 16-2011
03.02.2011 Dohoda o platbách za elektrickú energiu 2 – MsD
03.02.2011 Dohoda o platbách za elektrickú energiu 3 – J. Hollého 2
03.02.2011 Dohoda o platbách za elektrickú energiu 4 – MsÚ
03.02.2011 Zmluva o nájme predajného stánku č. 31-2011
03.02.2011 Dohoda o platbách za elektrickú energiu 1 – Mraznica
27.01.2011 Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností
26.01.2011 Kúpna zmluva CE 19-2011-KZ-2.2.2
19.01.2011 Príloha k nájomnej zmluve číslo 108 2009
19.01.2011 Príloha k nájomnej zmluve číslo 05 P 2008T
19.01.2011 Zmluva o užívaní nebytového priestoru a zabezpečení dodávky tepla, SV, elektrickej energie a ostatných služieb č. 19-P-2011
18.01.2011 Doplnok č. 34 k zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku – City Arena s.r.o.