3. ZASADNUTIE MsZ – 29.04.2020 – konané prostredníctvom videokonferencie vzhľadom na preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu
PROGRAM ico_pdf_46
Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 95 – Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 54 – Rokovací poriadok Mestskej rady v Prievidzi
Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 78 – Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 55 – Štatút výborov volebných obvodov
Návrh spol. SMMP, s.r.o., na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Informácia o pripravovanom projekte s názvom „Vypracovanie účelového energetického auditu pre mestské budovy v meste Prievidza“
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
ÚČASŤ POSLANCOV