3. ZASADNUTIE MsZ – 09.03.2018
PROGRAM ico_pdf_46
Informácia o pripravovanom projekte: Vybudovanie osvetlenia priechodov pre chodcov v Prievidzi
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV