5. ZASADNUTIE MsZ – 16.06.2017
PROGRAM ico_pdf_46

Informácia o pripravovaných projektoch – Odborné učebne
Informácia o pripravovaných projektoch -„Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV