3. ZASADNUTIE MsZ – 30.03.2016
PROGRAM ico_pdf_46
Informácia o projekte -Dostavba a rekonštrukcia telocviční základných škôl v Prievidzi
Zmluva o spolupráci pri realizácii rekonštruckie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Prievidzi
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV