9. ZASADNUTIE MsZ – 27.09.2011
PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Návrh IS č. 66 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta – zverejnené 22. 09. 2011
ico_pdf_46
Návrh IS č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza / Dôvodová správa a prílohy- zverejnené 22. 09. 2011 ico_pdf_46
Návrh IS č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza / Pravidlá pre predaj a nájom – zverejnené 22. 09. 2011 ico_doc_46
Návrh IS č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza / fotodokumentácia zverejnené 22. 09. 2011
Informácia o plnení komisionárskych nájomných zmlúv so spoločnosťou UNIPA, spol. s.r.o. Prievidza v oblasti verejného osvetlenia a športovísk za obdobie 1-6/ 2011- zverejnené 22. 09. 2011 ico_pdf_46
Informácia o plnení komisionárskych nájomných zmlúv so spoločnosťou UNIPA, spol. s.r.o. Prievidza v oblasti verejného osvetlenia a športovísk za obdobie 1-6/ 2011- zverejnené 22. 09. 2011 ico_xls_46
Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 63 Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou – zverejnené 22. 09. 2011

ico_pdf_46
ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46