Kandidát č. 1 – Ing. Milan Dérer – počet hlasov 3631
Kandidát č. 2 – Ing. Igor Detko, PhD. – počet hlasov 360
Kandidát č. 3 – JUDr. Katarína Macháčková – počet hlasov 6551
Kandidát č. 4 – MVDr. Norbert Turanovič – počet hlasov 4162
Kandidát č. 5 – Ing. Ivan Vaňo – počet hlasov 277

Podrobné výsledky volieb za jednotlivé volebné obvody vo volebných okrskoch – kandidáti na primátora

Vo č. 1.:
Ing. Roman Gonda (nezávislý)
Július Urík (SMER-SD, SNS)
Gabriel Čauder (SMER-SD, SNS)
Ing. Peter Petráš (nezávislý)
MUDr. Jaroslav Cigaňák (SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, KDH, SDĽ, SOS)
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. (nezávislý)
MVDr. Vladimír Petráš (SMER-SD, SNS)
Ing. Jozef Polerecký (nezávislý)

VO č. 2.:
Helena Dadíková (nezávislá)
MUDr. Marián Jakubis (SMER-SDS, SNS)
MUDr. Ján Šlapák (SMER-SD, SNS)
Bc. Roman Hlaváč (SMER-SD, SNS)
Mgr. Art. Anton Bakyta (nezávislý)
Ing. Petra Kobetičová (SMER-SD, SNS)

VO č. 3.:
Ing. Martin Bugár (nezávislý)
Mgr. Ružena Dlábiková (SMER-SD, SNS)
MUDr. Gabriel Šimko, MPH (SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, KDH, SDĽ, SOS)
Ing. Branislav Bucák (nezávislý)
Mgr. Ľubomír Vida (SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, KDH, SDĽ, SOS)
Marcel Dobrovodský (nezávislý)
Mgr. Pavel Takáč (nezávislý)
Peter Petriska (SMER-SD, SNS)

VO č. 4.:
MUDr. Silvia Hrnková (nezávislá)
Michal Dobiaš (SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, KDH, SDĽ, SOS)
MUDr. Dušan Magdin (SMER-SD, SNS)
PaedDr. Eleonóra Porubcová (SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, KDH, SDĽ, SOS)
Katarína Vráblová (nezávislá)
Ing. Richard Takáč (SMER-SD, SNS)

VO č. 5.:
Juraj Ohradzanský (nezávislý)

VO č. 6.:
Katarína Čičmancová (SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, KDH, SDĽ, SOS)

VO č. 7. :
Ing. Martin Drozd (nezávislý)

Podrobné výsledky volieb za jednotlivé volebné obvody vo volebných okrskoch – kandidáti na poslancov

Komunálne voľby 2010 – štatistika
Počet volebných obvodov 7
Počet volebných okrskov 44
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania 44
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 42431
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 15165
Počet odovzdaných obálok 15159
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do mestského zastupiteľstva 14345
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 31
Počet zvolených poslancov 31
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora mesta 14981

_______________________

O Z N Á M E N I E

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010.
V súlade s § 16 ods. (9) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí mesto Prievidza zverejňuje počet obyvateľov mesta Prievidza ku dňu 5. 8. 2010 :
50 182 obyvateľov.
Ing. Ján Bodnár, v.r. – primátor mesta