Informácia o konaní volieb

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky  Rozhodnutím č.209/ 2022 Z.z. z 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov určil rovnaký deň ich konania, na sobotu 29.októbra 2022.

Mesto Prievidza v súlade s  § 21 ods.1 zák .č. 180/ 2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informácie o podmienkach práva voliť a byť volený.