30. Oct 2022 9:00

Oficiálne výsledky komunálnych volieb 2022 v Prievidzi


Za primátorku mesta Prievidza bola zvolená JUDr. Katarína Macháčková (5 526 hlasov). Podľa oficiálnych výsledkov komunálnych volieb bolo zvolených za poslancov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 25 kandidátov a kandidátiek, ktorých mená sú uvedené nižšie.

Počet voličov zapísaných v zozname voličov bol ku dňu volieb 37 784. Na hlasovní sa zúčastnilo 13 162 voličov, čo predstavuje 34,83 % účasť.

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku, bol 13 142, z toho počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do mestského zastupiteľstva bol 12 432. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora mesta bol 12 876.

Volebný obvod č. 1 – Staré mesto, Žabník, Necpaly
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová, 60 r., stredoškolská učiteľka, nezávislý kandidát (1 474 hlasov)
MVDr. Vladimír Petráš, 64 r., veterinárny lekár, SPOLU – občianska demokracia (971 hlasov)
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD., 57 r., 1.zástupca primátorky, nezávislý kandidát (924 hlasov)
MgA. Martina Polievková, ArtD., 49 r., učiteľka, nezávislý kandidát (805 hlasov)
RNDr. Ing. Ján Kuchárik, 41 r., ekológ, lesný inžinier, REPUBLIKA (769 hlasov)
MVDr. Norbert Turanovič, 56 r., prednosta mestského úradu, nezávislý kandidát (763 hlasov)

Volebný obvod č. 2 – Sídlisko Píly
Ing. Ľuboš Jelačič, 56 r., zástupca primátorky, SPOLU – občianska demokracia (1 058 hlasov)
Ing. Natália Svítková, 36 r., predsedníčka gymnastického klubu, SPOLU – občianska demokracia (695 hlasov)
Helena Dadíková, 68 r., vedúca strediska pietnych služieb, SPOLU – občianska demokracia (615 hlasov)
Mgr. Július Gális, 54 r., predseda mestského plaveckého klubu, nezávislý kandidát (557 hlasov)
Ivica Čertíková, 56 r., vedúca školskej jedálne, SPOLU – občianska demokracia (538 hlasov)

Volebný obvod č. 3 – Nové mesto, Zapotôčky
Mgr. Branislav Gigac, 25 r., poslanec mestského zastupiteľstva, politológ, nezávislý kandidát (1 416 hlasov)
MDDr. Veronika Drábiková, 37 r., zubná lekárka, nezávislý kandidát (1 052 hlasov)
Mgr. Libor Mokrý, 39 r., pedagogický zamestnanec, nezávislý kandidát (720 hlasov)
MVDr. Juraj Leporis, 38 r., veterinárny lekár, nezávislý kandidát (709 hlasov)
Ing. Branislav Bucák, 45 r., zástupca vedúceho športovísk, SPOLU – občianska demokracia (676 hlasov)
Mgr. Dominika Vážna, 38 r., vedúca odboru okresného úradu, HLAS – sociálna demokracia (672 hlasov)

Volebný obvod č. 4 – Kopanice
Michal Dobiaš, 45 r., riaditeľ spoločnosti, nezávislý kandidát (1 317 hlasov)
Ing. Richard Takáč, 40 r., poslanec národnej rady, SMER – sociálna demokracia (908 hlasov)
PaedDr. Eleonóra Porubcová, 56 r., riaditeľka gymnázia, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita (849 hlasov)
Ing. Lukáš Zeleník, 36 r., projektant dopravných stavieb, nezávislý kandidát (722 hlasov)
PaedDr. Iveta Lauková, 54 r., riaditeľka, nezávislý kandidát (647 hlasov)

Volebný obvod č. 5 – Veľká Lehôtka
Ján Mäsiar, 40 r., skladník, HLAS – sociálna demokracia (178 hlasov)

Volebný obvod č. 6 – Malá Lehôtka
Katarína Čičmancová, 60 r., hospodársko-správna zamestnankyňa, SPOLU – občianska demokracia (143 hlasov)

Volebný obvod č. 7 Hradec
Igor Čičmanec, 56 r., živnostník, nezávislý kandidát (171 hlasov)

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy pitnej vody

10. Apr 2024 9:01
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Ekorok s Nestlé

9. Apr 2024 8:27
19. apríla sa od 9:30 do 12:00 hodiny na Námestí slobody uskutoční 21. ročník…

Mesto zrekonštruuje výbehy pre psov

9. Apr 2024 8:12
Mesto Prievidza spravuje aktuálne desať výbehov pre psov. V súčasnosti chystá…