1.3 Útvar architekta mesta:

Architekt mesta: Ing. arch. Zuzana Hlinková
Tel.: 046/5179 622
Mobil: 0901 714 366
Email: zuzana.hlinkova@prievidza.sk

Referent pre územné plánovanie: Ing. arch. Miroslav Kontriš
Tel.: 046/5179 613
Mobil: 0911 094 575
Email: miroslav.kontris@prievidza.sk

Referent pre územné plánovanie: Ing. Erika Saavedra
Tel.: 046/5179 613
Mobil: 0910 613 956
Email: erika.saavedra@prievidza.sk