2.6 Referát pre projekty a investície:

vedúci referátu pre projekty a investície: Mgr. Ivan Benca
Tel.: 046/ 5179 751
Mobil: 0904 752 693
Email: ivan.benca@prievidza.sk

referent pre projekty a investície: Ing. Darina Laluhová
Tel.: 046/ 5179 752
Mobil: 0911 280 307
Email: darina.laluhova@prievidza.sk

referent pre finančné riadenie projektov: Ing. Iveta Lojová
Tel.: 046/ 5179 793
Mobil: 0903 563 560
Email: iveta.lojova@prievidza.sk

referent pre verejné obstarávanie: Iveta Krajčíková
Tel.: 046/ 5179 601
Mobil: 0904 752 605
Email: iveta.krajcikova@prievidza.sk

referent pre verejné obstarávanie: Alena Macková
Tel.: 046/ 5179 713
Mobil: 0904 752 605
Email: alena.mackova@prievidza.sk

referent pre dotácie poskytované mestom: Ing. Jana Dorníková
Tel.: 046/ 5179 208
Mobil: 0903 526 552
Email: jana.dornikova@prievidza.sk

Projekt Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza:

Manažér regionálneho rozvoja a implementácie projektov 1: RNDr. Andrea Tonhaiserová
Mobil: 0904 577 976
Email: andrea.tonhaiserova@prievidza.sk

Manažér regionálneho rozvoja a implementácie projektov 2: Ing. Beáta Topoľská
Mobil: 0904 164 690
Email: beata.topolska@prievidza.sk

Manažér pre spravodlivú transformáciu: Ing. Monika Gubien
Mobil: 0904 533 841
Email: monika.gubien@prievidza.sk

Projekt podpora zamestnanosti v regióne horná Nitra:

Manažér tímu: Mgr. Andrea Freimann
Mobil: 0902 241 734
Email: andrea.malatova@prievidza.sk

koordinátor komunitných aktivít a komunitného rozvoja: Ing. Jaroslav Vojtáš
Mobil: 0902 406 495
Email: jaroslav.vojtas@prievidza.sk

odborný pracovník pre oblasť legislatívy: Mgr. Ivan Benca
Mobil: 0902 443 380
Email: ivan.benca.ml@prievidza.sk

odborný pracovník pre oblasť psychológie: Mgr. Branislav Ondruška
Mobil: 0902 358 748
Email: branislav.ondruska@prievidza.sk

odborný pracovník pre oblasť ekonomiky: Ing. Dana Hagarová
Mobil: 0902 295 546
Email: dana.hagarova@prievidza.sk

terénny sociálny pracovník: Mgr. Renáta Bartošová
Mobil: 0902 467 961
Email: renata.bartosova@prievidza.sk