2.6 Oddelenie pre projekty a investície:

vedúci oddelenia pre projekty a investície: Mgr. Ivan Benca
Tel.: 046/ 5179 751
Mobil: 0904 752 693
Email: ivan.benca@prievidza.sk

referent pre projekty a investície: Ing. Darina Laluhová
Tel.: 046/ 5179 752
Mobil: 0911 280 307
Email: darina.laluhova@prievidza.sk

referent pre finančné riadenie projektov: Ing. Iveta Lojová
Tel.: 046/ 5179 753
Mobil: 0903 563 560
Email: iveta.lojova@prievidza.sk

referent pre verejné obstarávanie: Iveta Krajčíková
Tel.: 046/ 5179 601
Mobil: 0904 752 605
Email: iveta.krajcikova@prievidza.sk

referent pre verejné obstarávanie: Alena Macková
Tel.: 046/ 5179 713
Mobil: 0904 752 605
Email: alena.mackova@prievidza.sk

referent pre dotácie poskytované mestom: neobsadené
Tel.:
Mobil:
Email:

projektový manažér: RNDr. Andrea Tonhaiserová
Mobil: 0904 577 976
Email: andrea.tonhaiserova@prievidza.sk

projektový manažér: Ing. Beáta Topoľská
Mobil: 0904 164 690
Email: beata.topolska@prievidza.sk

projektový manažér: Ing. Monika Gubien
Mobil: 0904 533 841
Email: monika.gubien@prievidza.sk

Kontaktné centrum v Prievidzi:

koordinátor kontaktného centra: JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., LL.M.
Mobil: 0902 241 734
Email: lubos.maxina@prievidza.sk

odborný pracovník pre oblasť podpory koordinácie pre komunitné aktivity: Ing. Jaroslav Vojtáš
Mobil: 0902 406 495
Email: jaroslav.vojtas@prievidza.sk

odborný pracovník pre oblasť legislatívy: Mgr. Ivan Benca
Mobil: 0902 443 380
Email: ivan.benca.ml@prievidza.sk

odborný pracovník pre oblasť psychológie: Mgr. Branislav Ondruška
Mobil: 0902 358 748
Email: branislav.ondruska@prievidza.sk

odborný pracovník pre sociálnu oblasť: Mgr. Renáta Bartošová
Mobil: 0902 467 961
Email: renata.bartosova@prievidza.sk