1.2 Právna kancelária:

vedúci právnej kancelárie: JUDr. Róbert Pietrik
Tel.: 046/ 5179 523
Mobil: 0904 752 606
Email: robert.pietrik@prievidza.sk

právnik: JUDr. Emília Kačmárová
Tel.: 046/ 5179 525
Mobil: 0904 752 687
Email: emilia.kacmarova@prievidza.sk

právnik: JUDr. Mária Kasalová
Tel.: 046/ 5179 518
Mobil: 0911 069 189
Email: maria.kasalova@prievidza.sk

právnik: JUDr. Eva Privitzerová
Tel.: 046/ 5179 519
Mobil: 0904 752 610
Email: eva.privitzerova@prievidza.sk

referent pre správne delikty, priestupky, sťažnosti a petície: Ing. Anton Pišta
Tel.: 046/ 5179 524
Mobil: 0911 055 386
Email: anton.pista@prievidza.sk

referent právnej kancelárie: Jarmila Blažeková
Tel.: 046/ 5179 521
Mobil: 0904 752 607
Email: jarmila.blazekova@prievidza.sk

referent právnej kancelárie: Ing. Natália Valková
Tel.: 046/ 5179 526
Mobil: 0904 752 609
Email: natalia.valkova@prievidza.sk

referent právnej kancelárie: Ing. Katarína Andrejkovičová
Tel.: 046/ 5179 527
Mobil: 0904 752 609
Email: katarina.andrejkovicova@prievidza.sk

referent právnej kancelárie: Ing. Petra Briatková
Tel.: 046/ 5179 522
Mobil: 0904 752 607
Email: petra.briatkova@prievidza.sk

referent právnej kancelárie: Lýdia Šimašeková
Tel.: 046/ 5179 502
Mobil: 0904 752 679
Email: lydia.simasekova@prievidza.sk

referent právnej kancelárie: Ing. Erika Vašková
Tel.: 046/ 5179 529
Mobil: 0904 752 608
Email: erika.vaskova@prievidza.sk