1.2 Právna kancelária:

vedúci právnej kancelárie: JUDr. Róbert Pietrik
Tel.: 046/ 5179 523
Mobil: 0904 752 606
Email: robert.pietrik@prievidza.sk

právnik: JUDr. Emília Kačmárová
Tel.: 046/ 5179 525
Mobil: 0904 752 687
Email: emilia.kacmarova@prievidza.sk

právnik: JUDr. Mária Kasalová
Tel.: 046/ 5179 518
Mobil: 0911 069 189
Email: maria.kasalova@prievidza.sk

právnik: JUDr. Ing. Silvia Motúsová
Tel.: 046/5179 529
Mobil: 0911 069 189
Email: silvia.motusova@prievidza.sk

referent pre správne delikty, priestupky, sťažnosti a petície:
Tel.:
Mobil:
Email:

referent právnej kancelárie: Jarmila Blažeková
Tel.: 046/ 5179 521
Mobil: 0904 752 607
Email: jarmila.blazekova@prievidza.sk

referent právnej kancelárie:
Tel.:
Mobil:
Email:

referent právnej kancelárie: Ing. Katarína Andrejkovičová
Tel.: 046/ 5179 527
Mobil: 0904 752 608
Email: katarina.andrejkovicova@prievidza.sk

referent právnej kancelárie: Ing. Petra Briatková
Tel.: 046/ 5179 522
Mobil: 0904 752 607
Email: petra.briatkova@prievidza.sk

referent právnej kancelárie: Ing. Monika Bartková
Tel.: 046/ 5179 519
Mobil: 0904 752 609
Email: monika.bartkova@prievidza.sk