2.5 Referát obchodu a cestovného ruchu:

vedúca referátu: PhDr. Ivona Vojtášová
Tel.: 046/ 5179 156
Mobil: 0904 752 696
Email: ivona.vojtasova@prievidza.sk

referent obchodu a cestovného ruchu: Ing. Darina Majdanová
Tel.: 046/ 5179 157
Mobil: 0904 752 636
Email: darina.majdanova@prievidza.sk

referent obchodu a cestovného ruchu: Ing. Helga Kopáčiková
Tel.: 046/ 5179 158
Mobil: 0904 752 686
Email: helga.kopacikova@prievidza.sk