2.4 Odbor stavebného poriadku, výstavby a životné prostredia:

vedúca odboru: Ing. Andrea Nikmonová
Tel.: 046/ 5179 603
Mobil: 0904 752 685
Email: andrea.nikmonova@prievidza.sk

referent pre správu registratúry: Ing. Barbora Kováčová
Tel.: 046/ 5179 624
Mobil:
Email: barbora.kovacova@prievidza.sk

2.4.1 Oddelenie výstavby a životného prostredia:

vedúca odd. výstavby a životného prostredia: Ing. Martina Kováčiková
Tel.: 046/ 5179 605
Mobil: 0903 501 042
Email:martina.kovacikova@prievidza.sk

referent výstavby: Mgr. Edita Mrázová
Tel.: 046/ 5179 610
Mobil: 0904 752 681
Email: edita.mrazova@prievidza.sk

referent výstavby: Ing. Martin Hammer
Tel.: 046/ 5179 611
Mobil: 0911 407 891
Email: martin.hammer@prievidza.sk

referent výstavby: Ing. Martina Martinová
Tel.: 046/ 5179 619
Mobil: 0904 752 637
Email: martina.martinova@prievidza.sk

referent životného prostredia: Ing. Lenka Haragová
Tel.: 046/ 5179 615
Mobil: 0904 752 689
Email: lenka.haragova@prievidza.sk

referent životného prostredia: Ing. Beata Drozdová
Tel.: 046/ 5179 625
Mobil: 0904 752 691
Email: beata.drozdova@prievidza.sk

referent pre komunálne odpadové hospodárstvo: Ing. Zuzana Iliašová
Tel.: 046/ 5179 625
Mobil: 0903 501 073
Email: zuzana.iliasova@prievidza.sk

referent pre štátny fond rozvoja bývania: Ing. Dana Paulíková
Tel.: 046/ 5179 614
Mobil: 0904 752 680
Email: dana.paulikova@prievidza.sk

referent výstavby: Mgr. Erika Matejovičová
Tel.: 046/ 5179 602
Mobil: 0903 501 082
Email: erika.matejovicova@prievidza.sk

referent výstavby: Ing. Antónia Hollá
Tel.: 046/5179 619
Mobil: 0902 295 546
Email: antonia.holla@prievidza.sk