2.3 Odbor školstva:

vedúca odboru: Mgr. Beata Révayová
Vykonáva aj odborné činnosti školského úradu podľa osobitných predpisov
Tel.: 046/5179 400
Mobil: 0904 752 666
Email: beata.revayova@prievidza.sk

2.3.1 Oddelenie školstva a školský úrad:

vedúca oddelenia: Ing. Beáta Jelačičová
Vykonáva aj odborné činnosti školského úradu podľa osobitných predpisov
Tel.: 046/5179 415
Mobil: 0904 752 664
Email: beata.jelacicova@prievidza.sk

referent pre rozpočet a financie: Ing. Blanka Krpelanová
Tel.: 046/5179 411
Mobil: 0904 752 670
Email: blanka.krpelanova@prievidza.sk

účtovník školstva: Mgr. Katarína Lukáčová
Tel.: 046/5179 413
Mobil: 0904 752 665
Email: katarina.lukacova@prievidza.sk

referent pre správu a ekonomiku školstva: Mgr. Ivana Hromadová
Tel.: 046/5179 413
Mobil: 0904 752 671
Email: ivana.hromadova@prievidza.sk

referent pre personalistiku a mzdy: Ing. Marianna Chlpeková
Tel.: 046/5179 416
Mobil: 0904 752 668
Email: marianna.chlpekova@prievidza.sk

referent pre správu a ekonomiku školstva: Ing. Stanislava Vavrová
Tel.: 046/5179 405
Mobil: 0904 752 602
Email: stanislava.vavrova@prievidza.sk

referent pre rozpočet a financie: Ing. Lucia Hoppanová
Tel.: 046/5179 411
Mobil: 0904 752 670
Email: lucia.hoppanova@prievidza.sk

referent pre rozpočet a financie: Mgr. Eva Chudá
Tel.: 046/5179 410
Mobil: 0904 752 679
Email: eva.chuda@prievidza.sk

správca budov MŠ, ŠJ a jaslí: Peter Smaho
Tel.: 046/ 5179 514
Mobil: 0904 752 663
Email: peter.smaho@prievidza.sk