2.1 Organizačné a personálne oddelenie:

vedúca oddelenia: Ing. Lenka Pánisová
Tel.: 046/ 5179 505
Mobil: 0904 752 632
Email: lenka.panisova@prievidza.sk

referent pre personálnu agendu: Jana Michalovičová
Tel.: 046/ 5179 503
Mobil: 0904 752 631
Email: jana.michalovicova@prievidza.sk

referent registra adries: Katarína Mjartanová
Tel.: 046/ 5179 506
Mobil: 0904 752 634
Email: katarina.mjartanova@prievidza.sk

referent podateľne: Ľuba Fábryová
Tel.: 046/ 5179 512
Mobil: 0904 752 635
Email: luba.fabryova@prievidza.sk

správca registratúry a referent podateľne: Ing. Eva Rybárová
Tel.: 046/ 5179 511
Mobil: 0904 752 635
Email: eva.rybarova@prievidza.sk 

referentka evidencie obyvateľstva: Jana Apolenová
Tel.: 046/ 5179 408
Mobil: 0904 752 633
Email: jana.apolenova@prievidza.sk

referentka evidencie obyvateľstva: Darina Gatialová
Tel.: 046/ 5179 409
Mobil: 0904 752 633
Email: darina.gatialova@prievidza.sk

referent pre mzdy: Bc. Iveta Tarnóczyová
Tel.: 046/ 5179 230
Mobil: 0904 752 631
Email: iveta.tarnoczyova@prievidza.sk

hlavný koordinátor aktivačnej činnosti: Martina Gombarčíková
Tel.: 046/ 5179 501
Mobil: 0903 501 062
Email: martina.gombarcikova@prievidza.sk 

koordinátor aktivačnej činnosti:
Mobil: