2.0.1 Prednosta MsÚ:

Prednosta MsÚ: MVDr. Norbert Turanovič
Tel.: 046/ 5179 150
Mobil: 0915 710 210
Email: norbert.turanovic@prievidza.sk

referent pre elektronizáciu a ochranu osobných údajov: Mgr. Monika Franková
Tel.: 046/5179 139
Mobil: 0911 591 200
Email: monika.frankova@prievidza.sk

referent pre dotácie poskytované mestom: Ing. Jana Dorníková
Tel.: 046/5179 208
Mobil: 0903 526 552
Email: jana.dornikova@prievidza.sk

2.0.2 Kancelária prednostu:

vedúca kancelárie prednostu: Ing. Naďa Prilinská
Tel.: 046/5179 153
Mobil: 0903 702 546
Email: nada.prilinska@prievidza.sk

referent kancelárie prednostu: Ing. Daniela Mendelová
Tel.: 046/5179 152
Mobil: 0904 752 612
Email: daniela.mendelova@prievidza.sk

informátor miesta prvého kontaktu:  Jana Mjartanová
Tel.: 046/5179 111
Mobil: 0904 752 624
Email: jana.mjartanova@prievidza.sk

referent miesta prvého kontaktu: Adriana Balnová
Tel.: 046/5179 110
Mobil: 0904 752 624
Email: adriana.balnova@prievidza.sk