1.0 Primátorka mesta:

primátorka mesta: JUDr. Katarína Macháčková
Tel.: 046/5179 102
Mobil: 0903 266 617
Email: primator@prievidza.sk

1. zástupca primátorky: JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD.
Tel.: 046/5179 105
Mobil: 0903 266 619
Email: zastupcaprimatora@prievidza.sk

2. zástupca primátorky: Ing. Ľuboš Jelačič
Tel.: 046/5179 104
Mobil: 0910 291 001
Email: lubos.jelacic@prievidza.sk

1.1 Kancelária primátorky:

vedúci kancelárie primátorky: Mgr. Alojz Vlčko
Tel.: 046/ 5179 108
Mobil: 0911 043 901
Email: alojz.vlcko@prievidza.sk

asistentka primátorky: Ing. Ivana Bartošová
Tel.: 046/ 5179 102
Mobil: 0903 266 617
Email: ivana.bartosova@prievidza.sk

asistentka zástupcu primátorky: Janette Mikulková
Tel.: 046/ 5179 101
Mobil: 0904 752 623
Email: janette.mikulkova@prievidza.sk

hovorca mesta: Mgr. Michal Ďureje PhD.
Tel.: 046/ 5179 107
Mobil: 0904 752 603
Email: michal.dureje@prievidza.sk

referent pre komunikáciu, partnerské mestá a protokol: Mgr. Diana Šurkalová Dušeková
Tel.: 046/ 5179 115
Mobil: 0904 752 600
Email: diana.dusekova@prievidza.sk

referent pre kultúru, občianske obrady a protokol: Aneta Bartolenová
Tel.: 046/ 5179 121
Mobil: 0904 752 604
Email: aneta.bartolenova@prievidza.sk

referent pre občianske obrady a protokol: Renáta Petrášová
Tel.: 046/ 5179 122
Mobil: 0904 752 604
Email: renata.petrasova@prievidza.sk

referent kancelárie primátorky: Mgr. Michaela Beňadiková, PhD.
Tel.: 046/ 5179 520
Mobil: 0904 752 611
Email: michaela.benadikova@prievidza.sk

vodič služobného motorového vozidla: Peter Pastierik
Tel.: 046/ 5179 103

vodič motorového vozidla: Róbert Radič
Tel.: 046/ 5179 103