1.0 Primátorka mesta:

primátorka mesta: JUDr. Katarína Macháčková
Tel.: 046/5179 102
Mobil: 0903 266 617
Email: primator@prievidza.sk

1. zástupca primátorky: Michal Dobiaš
Tel.: 046/5179 105
Mobil:
Email: michal.dobias@prievidza.sk

2. zástupca primátorky: MVDr. Norbert Turanovič
Tel.: 046/ 5179 150
Mobil: 0915 710 210
Email: norbert.turanovic@prievidza.sk

1.1 Kancelária primátorky:

vedúca kancelárie primátorky: Mgr. Diana Šurkalová Dušeková
Tel.: 046/ 5179 115
Mobil: 0904 752 600
Email: diana.dusekova@prievidza.sk

asistentka primátorky: Ing. Ivana Bartošová
Tel.: 046/ 5179 102
Mobil: 0903 266 617
Email: ivana.bartosova@prievidza.sk

asistentka zástupcu primátorky: Janette Mikulková
Tel.: 046/ 5179 101
Mobil: 0904 752 623
Email: janette.mikulkova@prievidza.sk

hovorca mesta: Mgr. Zuzana Krajčiová
Tel.: 046/ 5179 107
Mobil: 0904 934 618
Email: zuzana.krajciova@prievidza.sk

referent kancelárie primátorky: Mgr. Dalibor Snoha
Tel.: 046/ 5179 108
Mobil: 0904 752 611
Email: dalibor.snoha@prievidza.sk

referent pre komunikáciu, partnerské mestá a protokol:
Tel.:
Mobil:
Email:

referent pre kultúru, občianske obrady a protokol: Aneta Bartolenová
Tel.: 046/ 5179 121
Mobil: 0904 752 604
Email: aneta.bartolenova@prievidza.sk

referent pre občianske obrady a protokol: Bc. Patrícia Šimurková
Tel.: 046/ 5179 122
Mobil: 0904 752 623
Email: patricia.simurkova@prievidza.sk

kronikárka: Ivana Michele
Mobil: 0904 934 698
Email: ivana.michele@prievidza.sk

vodič služobného motorového vozidla: Peter Pastierik
Tel.: 046/ 5179 103

vodič motorového vozidla: Róbert Radič
Tel.: 046/ 5179 103