Dokumenty k rozpočtu mesta Prievidza za rok: 2017

Názov a dátum zverejnenia Formát
Záverečný účet mesta 2017
Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2017 po II. zmene vrátane rozpočtových opatrení č. 1-24 ico_pdf_46
Rozpočtové opatrenie č. 1-24
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a monitorovacia správa programového rozpočtu za obdobie I. – VI. 2017 ico_pdf_46
Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2017 po I. zmene vrátane rozpočtových opatrení č. 1-6 ico_pdf_46
Textová časť programového rozpočtu 2017 -2018 – 2019
Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2017 a na roky 2018 a 2019 ico_pdf_46