1. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 21. január 2014 ico_pdf_46
2. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 18. február 2014 ico_pdf_46
3. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 11. marec 2014 ico_pdf_46
4. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 18. marec 2014 ico_pdf_46
5. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 15. apríl 2014 ico_pdf_46
6. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 22. apríl 2014 ico_pdf_46
7. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 23. apríl 2014 ico_pdf_46
8. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 20. máj 2014 ico_pdf_46
9. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 17. jún 2014
10. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 5. august 2014
12. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 19. august 2014
11. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 23. september 2014
12. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 21. október 2014
13. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 19. november 2014