1. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 15. január 2013 ico_pdf_46
2. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 23. január 2013 ico_pdf_46
3. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 19. február 2013 ico_pdf_46
4. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 12. marec 2013 ico_pdf_46
5. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 18. marec 2013 ico_pdf_46
6. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 16. apríl 2013 ico_pdf_46
7. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 23. apríl 2013 ico_pdf_46
8. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 21. máj 2013 ico_pdf_46
9. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 18. jún 2013 ico_pdf_46
10. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 23. júl 2013 ico_pdf_46
11. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 20. august 2013 ico_pdf_46
12. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 10. september 2013 ico_pdf_46
13. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 17. september 2013 ico_pdf_46
14. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 15. október 2013 ico_pdf_46
15. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 22. október 2013 ico_pdf_46
16. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 19. november 2013 ico_pdf_46
17. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 3. december 2013 ico_pdf_46